Kürar Ne Demek

Kürar Zehiri Ne Demek, Kürar Nedir

Kürar, felç yapıcı bir etkiye sahip bitkisel zehirdir. Güney Amerika Yerlilerince ok zehiri olarak kullanılan ve adım Yerli dilinde “zehir” anlamına gelen urari ya da woorari sözcüğünden alan bu zehir başlıca Chondodendron (Menispermaceae familyası) ve Strychnos (Loganiaceae familyası) cinsi bit­kilerden elde edilir; aynca içine bazı hay­vansal zehirler de katılır. Kürar koyu kah­verengi ile siyah arasında değişen renkler­de, yapışkan ya da sert kıvamlı ve katran kokulu reçinemsi bir maddedir. Kürar ha­zırlandıktan sonra konduğu kaba göre değişik adlar alır. Toprak kaplardaki kürara pota küran, bambular içine yerleştiri­lene tüp küran, kalabaş ağacının meyve­lerine konan kürara ise kalabaş küran denir.

Bir kas-sinir ketleyicisi olan kürar vücuda şırınga edildiğinde çizgili kasların gevşeme­sine yol açar, buna karşılık ağızdan etki etmez. İlk olarak ayak parmakları, kulak ve göz kaslarını etkileyen, daha sonra boyun, bacak ve kollarda felç oluşturan bu madde en sonunda solunum felci yaparak ölüme yol açar. Kürarın bileşiminde yer alan ve farmakolojik etkisinden sorumlu olan çok sayıdaki benzer yapılı alkaloitten en önem­lisi tübokürarindir. Tıpta yaygın olarak kullanılan bu bileşik ilk kez 1897’de tüp kürarından çıkarılmış, 1935’te ise kristal halde elde edilmiştir. Kürar alkaloitleri kas gevşemesini sağlamak amacıyla karın ameli­yattan başta olmak üzere çeşitli cerrahi girişimlerde öbür anesteziklerle birlikte kul­lanılır. Bu uygulama anestezik maddenin daha düşük dozlarda verilmesini sağlar. Ayrıca düz bağırsak ve siyek (üretra) gibi içi boş organların incelenmesinde bu organlan açık tutmak, çeşitli kas kasılmalarını ve çırpınmaları tedavi etmek ve sırt, bel ve sağn bölgelerindeki girişimlerde gevşemeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Bunlara ek olarak elektroşok tedavisinde sarsılma so­nucu oluşabilecek omur tanklarının önlen­mesinde, spazmlı felçlerde ve kasların ileri derecede gevşemesinin, hatta hastanın ha­reketsiz kalmasının istendiği durumlarda da yararlanılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.