Kuran’da Bilgi Edinme Yolları Nelerdir

Yüce Allah’ın İslam dinini benimseyenlere yol gösterici olarak gönderdiği Kuran’da bilgi edinme yollarının neler olduğunu kısaca açıklayacağız.

Kuran-ı Kerim’de bilgi edinme yolları 3 çeşittir. Bunlar;

– Duyular

– Akıl

– Vahiy’dir.

Duyular: İnsan’ın bilgi edinme kaynağı duyularıdır. Bunlar; görme, duyma, tat alma, dokunma ve koklama yetilerinden meydana gelir. Kur’an insanların doğayı gözlemlemesini, yaratılan güzellikleri kavramasını ve kainattaki yaradılışı idrak etmesini ister. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’de ki bilgiler duyular sayesinde idrak edilir. 

Akıl; Kur’an’a göre insan aklıyla doğru bilgiye erişebilir. Varoluş nedeni yine akılla kavranılabilir. Bu yüzden Kur’an aklımızı kullanarak düşünmemizi, araştırmamızı ve doğru bilgiye erişmemizi amaçlar.

Vahiy; Allah tarafından peygamberlere gönderilen emir, yasak, öğüt ve bilgilerin tümüne vahiy denir. Vahiy, Allah’tan geldiği için kesin çizgilerle çizilmiş kuralları oluşturur. Bunlar insanlara gönderilen emir ve bilgilerdir. Vahiy, akıl ve duyularla elde ettiğimiz bilgilere ek olarak bunlarla ulaşamadığımız konularda da bilgiler verir. Allah’ın varlığı ve birliği, isimleri, sıfatları, melekler, kutsal kitaplar, peygamberler, ahiret hayatı, kader-kaza, ibadetler, evrenin yaratılışı, toplumsal hayata dair bilgiler bu şekilde insanlara ulaştırılmıştır.

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.