Kuranda Adı Geçen Peygamberler Sırayla (25 Tane)

Kuranda Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir 25 Tane İsimleri Sırasıyla

Kuranda Adı Geçen Peygamberler, Sırasıyla Kuranda Adı Geçen 25 Peygamberin isimleri hakkında bilgi kısaca

1.Hz Âdem (as) :

Kur’an-ı Kerim’de toplam olarak 25 kere ismi geçmektedir. İlk yaratılan, ilk peygamberdir. Tarımla ilgilenmiştir. Allah, beraberinde Havaa annemizi de yaratarak insan soyunun ilk adımını atmıştır. Kendisine kitap olarak 10 sayfa nail olmuştur.

2.Hz. İdris (as):

Kur’an’da ismi 2 kez anılmaktadır.İlk kez Astronomi ve matematik gibi bilimlerle uğraşan, ilk kez iğne ile dikiş diken ve terzilik yapan kişidir.  ilk yazı yazan kişinin o olduğu kitaplarda geçmektedir. Hz. İdris’e 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.

3.Hz. Nuh (as):

Kur’an’da 43 kez anılmaktadır. Kur’an’da yer alan 71. surede o anlatılmaktadır ve onun adı süreye verilmiştir. Kavmini sapkınlıktan korumak için ve inanmaları için çaba göstermişse de kavmini bunlardan kurtaramamıştır. Karısı ve bir çocuğu da dahil olmak üzere ona inanmamıştır. Bir gemi yapıp Allah’a inanlarla yolculuk yapmasıyla tanınır. Ardından onlar gittikten sonra orada kalan inanmayanlar helak olur.

 4. Hz. Hud (as):

Kur’an’da 10 kez anılmaktadır. Kuran’ın 11. suresine onun adı verilmiştir. Ticaretle ilgilenmiştir. Ad kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. kavmi sapık bir kavimdir. İrem şehrinde yaşayan, çok katlı binalar yapma hevesine tutulmuş bir kavimdir.

5. Hz. Salih (as):

Kur’an’da 8 kez anılmaktadır. Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir.  Ticaretle ilgilenmiştir.

6.Hz. İbrahim (as):

Kur’an’da 69 kez anılmaktadır. Kur’anda geçen 4. sure onun adını almıştır.  Hz. Muhammed’in büyük dedesidir. Oğlu İsmail ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Firavun tarafından ateşe atılmıştır. Ancak o esnada ateş su olmuş ve Allah onu oradan kurtarmıştır. İnsanlara, kurban kesmeyi ileten bir Peygamberdir.

7.Hz. Lût (as):

Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Hz.İbrahim’e ilk inanan o’du. Yine Hz. İbrahim ile beraber hicret etmiştir.

8.Hz. İsmail (as):

Kur’an’da 12 kez anılmıştır.  Hayatının uzun dönemini Çobanlık ile geçirmiştir. Babası olan Hz. İbrahim ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Dini babasından görerek öğrenmiştir. Babası onu Allah’a kurban adarken Allah Hz. İbrahim’e bir koç iletmiş ve kurban olmamıştır.

9.Hz. İshak (as):

Kur’an’da 15 kez anılmıştır.  Hz. İbrahim’in (as) oğlu, Hz. İsmail’in kardeşidir. İsrailoğulları kavmini sapıklıktan kurtarmak için gönderilmiştir. Kur’an’da adı geçen kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atası o’dur.

 10.Hz. Yakup (as):

Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in torunu, Hz. İshak’ın  ise oğludur. İsrailoğullarına Peygamber olarak gönderildi. Yıllarca evlat özlemi ile sınanmıştır. Oğlu hz. Yusuf’un özleminden acısından gözleri görmez olmuş,  ona kavuşmasıyla tekrar açılmıştır. Diğer oğullarının ihanetiyle sınanmıştır.

11.Hz. Yusuf (as):

Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Kur’an’da yer alan 12. sure onun adını almıştır.  Hz. Yakub’un 12 oğlu arasında en çok sevdiğidir.   Kardeşleri kıskançlıkları yüzünden, onu kuyuya atmıştır. Yakup oğlunu yıllarca görmemiştir. Rüya tabiri yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici dahi olmuştur. Kur’an’da bir surede konu edilen kıssa onu anlatır.  Bu kıssaya Kur’an’da “kıssaların güzeli” denir.

12.Hz. Şuayb (as):

Kur’an’da 11 kez anılmıştır. Güzel hitabından dolayı “Peygamberlerin Hatibi” lakabını almıştır. Hilekar Meyden ve Eyke halkına peygaöber olarak gönderilmiştir. Kızlarından birinin kendinden sonra gelen Hz. Musa izdivacına müsaade etmiştir.

13.Hz. Musa (as):

Kur’an’da tam 136 kez anılmıştır. Kendisinden ve yaşadıklarıyla en çok Kuran’da bahsedilen peygamberdir. İsrailoğulları’na peygamber olarak  gönderildi. Hz. Şuayb’ın (as) kızıyla izdivaçta bulunmuştur. İsrailoğulları onun sayesinde Mısır’ı boşaltmışlardır. Kendisine Tevrat kitap olarak nail olmuştur. Asasıyla Nil Nehri’ni yarması ile tanınır.

14.Hz. Harun (as):

Kur’an’da 20 kez anılmıştır. Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a döndüğü vakitlerde Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini ulaştırmış, o da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardım etmiştir. En bilinen özelliği Güzel konuşması ve hitabetidir.

15.Hz. Davud (as):

Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Sesinin güzelliği ile bilinen Peygamberin hatta o kadar güzel sesi vardı ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik vazifesinden evvel Tâlût’un ordusunda asker olarak savaşmıştır. Peygamberlik göreviyle beraber İsrailoğullarına krallık yapmıştır. Asıl mesleği Demirciydi. Hz. Davud’a Zebur indirilmiştir.

16.Hz. Süleyman (as):

Kur’an’da 17 kez anılmıştır. Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünün ardından hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahiptir ve emrinde onları çalıştırdığı bilinmektedir.

17.Hz. Eyyub (as):

Kur’an’da adı 4 kez anılmıştır. Hastalıklarla sınanmıştır. Sabrın en güzel örneğidir.

18.Hz. Zülküf (as):

Kur’an’da ismi 2 kez anılmıştır. Hz. Eyyub oğludur. Sabrıyla Allah’ın rahmetini kazanmasıyla tanınır.

19.Hz. Yunus (as):

Kur’an’da ismi 4 kez anılmıştır. Kur’an’da bir sure onun adını taşır. Ninovalılar’a peygamber olmuştur.

20.Hz. İlyas (as):

Kur’an’da ismi 3 kez anılır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir.

21.Hz. Elyesa (as):

Kur’an’da ismi 2 kez anılmıştır. Hz. İlyas’ın en büyük yardımcısı olmuştur.

22.Hz. Zekeriyya (as):

Kur’an’da  7 kez anılmıştır. Hz. Süleyman’ın neslinden gelmiştir. Kudüs’te Hz. Meryem’i himayesi etmiştir. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

23.Hz. Yahya (as):

Kur’an’da 5 kez anılmıştır. Hz. Zekeriyya’nın oğludur. Adı kimse tarafından kullanılmamış ve Allah tarafından konulan bir isimdir. Hz. İsa’nın müjdecisi ona vakıf olmuştur.

24. Hz. İsa (as):

Kur’an’da 25 kez anılmıştır. Babasız olarak doğan Hz. İsa ALLahın bir mücizesidir. Beşikte iken konuşma, Ölüleri diriltme, hastaları ve körleri iyileştirme gibi mucizeleri vardır. Doğum yılı miladi takvimin başlangıcıdır. Asıl Mesleği marangozdur. Kendisine İncil nail olmuştur.

25. Hz. Muhammed (as):

Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 47. suresine adı verilmiştir. Gelmiş geçmiş peygamberlerin sonuncusudur. Tüm insanlara Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ise kendisine nail olmuştur.

19 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.