Koşma Nedir Çeşitleri Nelerdir

Bu yazımızda önemli şiir türlerinden koşamın ne olduğuna ve çeşitlerine değineceğiz.

Koşma; Âşık Edebiyatı’nda en çok ele alınan şiir türüdür. Çoğu zaman lirik türde dörder mısralık bölümler şeklinde yazılırlar. Dörtlük sayısı kimi zaman üç kimi zaman ise beş olarak değişmektedir. Hece ölçüsü ise genel olarak 6+5 veya 4+4+3 duraklıdır. Koşmalardaki kafiye örgüsü şu şekildedir; abab, cccb, dddb, cccb; aaab, cccb, dddb veya xaxa, bbbc, ccca, ddda… Koşmalarda son dörtlükte şairin mahlası geçer. Koşmalar; Divan Edebiyatı’ndaki gazel ve şarkı’yla bire birdir . Türk Edebiyatı’ndaki önemli koşma şairleri; Karacoğlan, Bayburtlu Zihni, Aşık Ömer ve Erzurumlu Emrah’tır. Daha çok aşk ve doğa konuları, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi meseleler işlenir.

Koşma türleri şunlardır;

Güzelleme; Koşmanın bu türü insan, hayvan ve tabiat konularını işler. En önemli güzelleme şairi Karacaoğlan’dır.

Koçaklama; Koşmanın bu türünde kahramanlık ve savaş konuları işlenir. En önemli koçaklama şairi Köroğlu’dur.

Taşlama; Koşmanın bu türü insanların eksik yönlerini konu edinir. Daha çok eleştiri biçimindedir. Bu türe Divan Edebiyatı’nda hiciv, Batı edebiyatında satir, çağdaş edebiyatta yergi denir. Bu türün ünlü ozanı Seyrani (19. yy)’dir.

Ağıt; Koşmanın bu türü ölüm ve doğal afetleri konu edinir. Bu türe Türk Edebiyatı’nda Sagu, Divan Edebiyatı’nda Mersiye denir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.