Kod Nedir (Kod İle Şifre Arasındaki Fark)

Bu sayfada kod nedir, kodun tanımı ve özellikleri ile şifre arasındaki farklar hakkında bilgi alacağız.

Kod, iletişimde harf, sözcük ya da sözcük grubu gibi bir bilgi birimi yerine buna eş değer bir başka bilgi birimini koymak amacıyla tanımlanan belirli ve değişmeyen kuraldır. Kod terimi çoğu kez yanlış kullanıl­mış ve şifre terimiyle eş anlamlı olarak alınmıştır. Geçmişteki uygulamalar açısın­dan bu anlam karışıklığı fazla önemli değil­di; gerçekten de geçmişte kullanılan şifrele­rin çoğunu günümüz ölçütlerine göre kod olarak kabul etmek olanaklıdır.

Günümüzde kullanılan iletişim sistemle­rinde bilginin hem kodlanması hem de şifrelenmesi söz konusu olabilir, bu nedenle bu ikisi arasındaki farkın kavranması önem kazanmıştır. Hem kodlar hem de bazı şifre türleri (örn. ornatma şifreleri) iletiyi (me­saj) oluşturan öğelerin başka simgelerle değiştirilmesi temeline dayanır; ama şifreler bu değiştirme işlemini (kodlardan farklı olarak) yalnızca göndericinin ve amaçlanan alıcının bildiği gizli bir anahtara göre yapar, bu gizli anahtar bilinmeden üçüncü bir kişi bu değiştirme işlemini tersine çevirip şifreyi çözemez (bak. şifre).

20. yüzyılın ilk yansında kullanışlı ticari kodlar geliştirildi. Telgrafçılıkta yaygın ola­rak kullanılan ve adını Fransız Mühendis J.-M.-E. Baudot’dan alan Baudot kodu bunlardan biridir. Bu kodda her harf eşit süreli 1 (akım var) ve 0 (akım yok) sinyallerinden oluşan beş birimli bir kombi­nezonla ifade edilir; böylece 32 karakterin kodlanması olanaklı olur. Bu kodun telsiz ve bilgisayar iletişiminde yetersiz kalması üzerine sonradan başka kodlar geliştirildi. Bunlar arasında bilgisayar ve uydu iletişi­minde kullanılan ASCII (American Stan­dard Code for Information Interchange- “Bilgi Alışverişi İçin Standart Amerikan Kodu” sözcüklerinin baş harflerinden kı­saltma) kodu yaygınlık kazanmıştır. Bu kodda 128 değişik karakter, 0 ve l’lerden oluşmuş 7 basamaklı ikili sayılar biçiminde ifade edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.