Klorobenzen Nedir Özellikleri

Klorobenzen Nedir, Klorobenzen Özellikleri

Klorobenzen, organik halojen bileşikleri sınıfından, renksiz, badem kokulu ve çok hareketli sıvı. Çeşitli organik bileşiklerin üretiminde başlangıç maddesi ve çözücü olarak kullanılır.

İlk kez 1851’de fenolün fosfor pentaklorürle tepkimesi sonucunda elde edilen klo­robenzen, daha sonra 1868’de benzenin klorlanmasıyla üretildi. Klorobenzen Avru­pa ve ABD’de 20. yüzyıl başlarından beri benzenin demir, antimon ya da alüminyum triklorür gibi katalizörler eşliğinde klorla tepkimesi yoluyla üretilmektedir.

Klorobenzenin klor, nitrik asit ya da sülfürik asitle kolayca tepkimeye girmesi sonucunda sırasıyla diklorobenzenler, kloronitrobenzenler ve klorobenzensülfonik asitler, sülfürik asit eşliğinde kloral ile tepkimesiyle de DDT (diklorodifeniltrikloroetan) oluşur. Yüksek basınç ve sıcaklıkta su ya da amonyakla tepkimeye girdiğinde ise fenol ya da aniline dönüşür.

Saf klorobenzen -45,6°C’de donar, D2°C”de kaynar. Yoğunluğu sudan daha fazladır; suda hemen hiç çözünmemesine karşılık, organik çözücülerin çoğunda çözünür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.