Klinefelter Sendromu Nedir Özellikleri ve Belirtileri

Hastalıklardan açıyoruz klinefelter sendromu belirtileri nasıl anlaşılır ve klinefelter sendromu özellikleri nedir bu konu hakkında bilgi vereceğiz.

Klinefelter sendromu, bir kuşaktan öbü­rüne eşey kromozomlarıyla geçen, yaklaşık 500 canlı doğumdan birinde ve yalnız erkek­lerde görülen kromozom bozukluğudur. Hastanın erbezleri küçük ve gelişmemiştir, sperma hücresi yapımı yoktur. Ergenlik dönemi geç başlar, ikincil eşey özellikleri belirsiz­dir; buna karşılık kamış boyu normaldir. Vücut yapısı genellikle ince, kol ve bacaklar uzundur. Kimi zaman jinekomasti görülür; vakaların yüzde 25’inde zekâ geriliği, büyük çoğunluğunda da davramş bozukluklan orta­ya çıkar.

Erkek eşey hormonu verilmesi hasta­nın normal erkek görünümü ve cinsel dürtüleri kazanmasını sağlarsa da kısırlık düzelmez. Klinefelter sendromu taşıyanlann çoğunda bir dişi eşey kromozomu fazladır (XXY) ve toplam 47 kromozom bulunur. Hastalığın daha ender görülen bazı biçimlerinde eşey kromozomlarının XXXY, XXXXY, XXYY, XXXYY biçiminde düzenlendiği, bazı du­rumlarda kromozomun bir bölümünün eksik olduğu da saptanır. Bazı vakalarda vücuttaki hücrelerin bir bölümünde eşey kromozomları normal yapı ve düzendedir (XY). X>OOCY düzenine sahip hastalarda ön kol kemikleri birbirine kaynamıştır; başka iskelet bozuk­lukları ve belirgin zeka geriliği vardır. Kamış ve erbezi torbası az gelişmiştir, erbezlerinin erbezi torbasına inmesi gecikir. Klinefelterli hastalarda şeker hastalığı, guatr ve bazı kanserlere daha sık rastlanır. Tiroit bezinin radyoaktif iyot tutma kapasi­tesi ve tirotropin hormonuna yanıtı azalır. Testosteron yapımı genellikle normalin al­tındadır, idrarla atılan 17-ketosteroidlerin miktarı da azalabilir. Serum ve idrardaki gonadotropinler, folikül uyarıcı hormon ve luteinleştirici hormon miktarı sıklıkla artar. Klinefelter Sendromu belirtileri özellikleri hakkında bilgi verdik.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.