Kırıkhan hakkında bilgi

Kırıkhan Nerede

Kırıkhan, Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesi­minde, Hatay iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 688 km2 olan Kırıkhan ilçesi doğuda Suriye, güneydoğuda Kumlu, güneyde Reyhanlı ilçeleri, güneybatıda Merkez ilçe, batıda Belen ve İskenderun, kuzeybatıda Dörtyol, kuzeyde de Hassa ilçeleriyle çevrilidir.

Kırıkhan Sınırları

Hatay ilinin doğu kesiminde yer alan ilçe topraklarının büyük bölümü. Kahramanmaraş-Hatay Çöküntü Oluğundaki ovalardan oluşur. Bu düzlükler doğuda Suriye toprak­ları, batıda ise duvarı andırır biçimde yük­selen Amanoslar’la çevrilidir. Amik Gölü­nün kurutulmasıyla genişleyen Amik Ovası­nın kuzey kesimi ilçe sınırları içindedir. Eskiden Amik Gölüne dökülen, günümüz­de ise kanal içine alınan Karaçay (Karasu) ilçe sınırları dışında gene kanal içinde akan Afrin Çayıyla birleşerek doğudan Asi Irma­ğına katılır. Sulama sorunu çözülmüş olan ilçedeki ovaların tümü verimli tarım alanla­rıdır.

Kırıkhan Tarım Faaliyetleri

İlçe halkı geçimini tarım ve tarımsal ürün ticaretinden sağlar. Tarım alanlarının büyük bölümü pamuk ekimine ayrılmıştır. İlçede yetiştirilen başlıca ürünler çiğit, pamuk, buğday ve arpadır. Az miktarda baklagiller, üzüm, portakal ve mandalina yetiştirilir. Özellikle Amanoslar’daki yaylalarda koyun beslenir. Hayvancılığın gelişmiş bir dalı da tavukçuluktur. Hatay Tarım İşletmesine bağlı Soğuksu Üretme İstasyonu asma çu­buğu, zeytin ve öteki meyve fidanları ile yüksek verimli yumurta ye damızlık civciv üreterek yöreye dağıtır. İlçe topraklarında demir yatakları vardır.

Kırıkhan Tarihi

Çok eski kültürlerin beşiği olan Amik Ovasının bir bölümünü içine alan Kırıkhan ilçesinin tarihine ilişkin fazla bilgi yoktur. Osmanlı döneminde İskenderun-Halep ve Antakya-Maraş yollarının kavşağında yer alan bir konaklama ve ticaret merkezi olan yerleşmede birçok han vardı. Yerleşmeye yıkıntı durumundaki hanlardan dolayı Kırıkhan adının verildiği sanılmaktadır. 19. yüzyıl sonlarında Halep vilayetinin Beylan (Belen) kazasına bağlı bir nahiye merkezi olan Kırıkhan, I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hatay Sorunu’na konu olan bölgede yer alıyordu. 1938’de Hatay Devleti’ne bağlı bir kaza merkezi oldu; 1939’da da ilçe merkezi olarak Hatay iline bağlandı.

Kırıkhan Nüfus Dağılışı

İlçe nüfusunun yarısından çoğu ilin batı kesiminde ve Amanoslar’ın doğu eteklerin­de kurulmuş olan kentte yaşar. Kırıkhan kenti, tarımsal ürünlerin toplandığı canlı bir ticaret, hizmet ve yönetim merkezidir. İskenderun-Cilvegözü sınır kapısı yolu yakınından geçer. Kırıkhan, il merkezi Antak­ya’ya yaklaşık 40 km uzaklıktadır.

Kırıkhan Tarihsel Yapılar

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar. Ceylanlı köyündeki Roma dönemine ait olduğu sanılan ama adı saptanamayan antik kent ile Alaybeyli köyündeki Bayezid-i Bistami ola­rak da bilinen Darb-ı Sak Kalesi’dir. Hele­nistik dönemde yapılıp sonradan onarıldığı sanılan bu kalede bir mescit kalıntısı ile mezarlar vardır.

Kırıkhan Belediyesi 1939’da kurulmuştur. Kırıkhan hakkında bilgiler aktardık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.