Kiremit ne demek nasıl döşenir

Kiremit ne demek nedir, Kiremit nasıl döşenir

Kiremit, suyun girmesini önlemek için yapıların çatısını kaplamakta kullanılan piş­miş topraktan küçük levhadır. Suyun akması için eğim verilen ve kiremit altı tahtası denen yassı tahtalarla kaplanan çatının üstüne kiremitler, bütün kenarları birbirine bindirilerek sıralar halinde döşenir. Kiremit kaplanacak çatıya 25-30 derecelik bir eğim verilir. Daha az eğimlerde rüzgâr kiremitle­rin arasından su girmesine neden olur; daha dik eğimlerde ise kayıp düşmemeleri için kiremitleri, altlarındaki delikli küçük kulak­çıklardan telle kiremit altı tahtasına bağla­mak gerekir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli kiremitler vardır. Alman kiremidi de denen düz kiremit bir kenarı yuvarlatılmış dikdört­gen (18 cm x 30-35 cm) biçimindedir. Kırk dereceden dik eğimli çatılara iki ya da üç katlı olarak ve balık pulu gibi birbiri üstüne bindirilerek döşenir. Eski Yunanlıların kul­landığı bilinen ilk kiremitler de bu tür­dendir.

Kesiti kabaca “S” harfi biçiminde olan F’laman kiremidi yandan ve üstten bindirile­rek döşenir. Su böylece oluşan düşey oluk­lardan akar. Adı 15. yüzyılda ilk kez yapıldığı Flandre’dan gelmekteyse de. Romalıların da buna benzer kiremitler kullan­dıkları bilinmektedir.

Gene başka bir tür olan alaturka kiremit ya da Osmanlı kiremidine Batı’da İspanyol kiremidi denir. Biçimi, uzunlamasına ikiye bölünmüş bir kesik koniye benzer. 20-30 derecelik çatılara önce içbükey düşey oluk­lar oluşturacak biçimde dizilir. Sonra yan yana gelen kalkık uçların üstüne ikinci bir sıra kapatılarak aradan su girmesi önlenir.

Günümüzde makine kiremidi kullanımı yaygındır. İki kenarında altta, iki kenarında da üstte kanalları bulunan, üstü genellikle iki oluklu bir dikdörtgen biçimindedir. Döşenirken bu kanallar birbirine geçirildiği için aradan su girmez. Çeşitli makine kire­mitleri arasında Türkiye’de en çok kullanı­lanı, ilk kez geldiği kentin adıyla anılan Marsilya kiremididir. Boyutları 23 cm x 41 cm olan Marsilya kiremidinin 15 tanesi 1 m: yüzey kaplar.

Çatıların eğimli yüzlerinin yatay arakesiti olan mahyaları örtmek için yarım silindir biçimindeki mahya kiremidi kullanılır. Ala­turka kiremit, biçimi nedeniyle bu iş için de uygun olduğundan, ayrıca alaturka mahya kiremidi yoktur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.