Kıraat Nedir

Kıraat Ne Demek

Kıraat, Kuran’ın bazı sözcüklerinin farklı harflerle ya da farklı bir söyleyiş biçimiyle okunmasıdır. Kuran öğretiminin yazılı hale gelmesinden sonra çok sayıda farklı okuyuş biçimi ortaya çıktı; bu nedenle kıraat bilgin­leri (kurrâ) Hz. Muhammed’e dayandırılan okuyuş biçimlerini saptama gereği duydu­lar. Çalışmalar sonunda yedi okuyuş biçimi­nin Hz. Muhammed’e dayandığı kabul edil­di ve kıraat-ı seba denen yedi okuyuş biçimi, bunları saptayan bilginlerin adıyla anıldı: İbn Kesir (ö. 738), Ibn Amir (ö. 736), Asım (ö. 745). Ebu Amrel-Mazini (ö. 770), Hamza (ö. 773),.Nafi (ö. 785) ve Kisai (ö. 805).

Bunların dışında Ebu Cafer (ö. 748), Yakub (ö. 801) ve Halefin (ö. 844) okuyuşları da doğru kıraatlar olarak kabul edildi. Böylece doğru kıraat sayısı 10’a çıktı (kıraat-ı aşere). Daha sonra bu sayının da artması üzerine bazı ölçütler geliştirildi. Buna göre bir kıraatin doğru sayılabilmesi için Hz. Muhammed’den nakledildiğinin sağlam bir senede dayandırılması, ayrıca Hz. Osman’ın yazdırdığı Kuran metnine ve Arapçanın kurallarına uygun olması ge­rekir. Kıraat nedir anlamı konusunda bilgiler aktardık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.