Kıpçaklar Hakkında Bilgi

Kıpçaklar Hakkında Bilgi Kısa, Kıpçaklar Kumanlar hakkında bilgi özet konu anlatımı

Kıpçaklar, Rusça polovtsî, 11. yüzyıl orta­larında, Aral Denizinin kuzeyinden Karade­niz’in kuzeyine kadar uzanan Avrasya steplerinde bir kabile konfederasyonu kuran Türk boyu. Avrupalılarla ilk ilişki kuran Kıpçak kabilesinin Kumanlar olması nedeniyle, Avrupa’da bütün Kıpçaklar Kuman adıyla anılmıştır.

Kökenlerine ilişkin kesin bilgi bulunmayan Kıpçakların, Kanglı, Kimek, Yimek ve Oğuzlarla akraba olduğu kabul edilir. Rus kaynaklarına göre 11. yüzyıl ortalarında Sibirya’dan Güney Rusya’ya göçerek Aral Denizinin kuzeyinden Dinyeper Irmağına kadar uzanan ve Deşt-i Kıpçak adıyla anılan bölgeye egemen oldular. 13. yüzyıldaki Moğol akını sırasında Kıpçakların bir bölü­mü Macaristan, Bulgaristan, Rusya, Gürcis­tan, Suriye ve Mısır’a dağılarak zamanla yerli halklar içinde erirken, bir bölümü de topraklarında kalarak Altın Orda Devleti içinde en kalabalık etnik topluluğu oluştur­dular. Avrupa’ya giden ve Hıristiyanlaşan Kıpçaklar 1278’de Macaristan kralıyla yap- tıklan anlaşmayla göçebelikten vazgeçerek yerleşik yaşama geçtiler.

Tek tanrılı dinlere yönelmeden önce Şama- nist olan, göçebe bir yaşam süren ve temelde hayvancılıkla geçinen Kıpçaklar, Mısır’da Memlûk yönetiminin egemen bir tabakası olarak kimliklerini uzun süre koru­yabildiler.

Kıpçakların özellikleri hakkında bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.