Karbonhidrat Diyeti Nedir – Nasıl yapılır

Karbonhidrat diyeti nedir nasıl yapılır, Karbonhidrat diyeti zayıflatır mı

KARBONHİDRAT DİYETİ NEDİR ? Karbonhidrat Diyeti Kilo Verdirir mi ?

Harvey 1864’de Banting isimli şiş­man bir hastaya pratik olarak kar­bonhidratı (şeker, nişasta, un v.s.) ol­mayan bir rejim uygulamış ve hasta bir yılda 20 kg. kadar zayıflamıştır. Yüzyıl sonra bu sistem Amerikan Ha­va Kuvvetleri Akademisi doktorları tarafından tekrar ele alınmış, Ameri­ka ve İngiltere hastanelerinde bu sis­temin zayıflatıcı yönü araştırılmıştır. Deneyler az karbonhidrat alanların ne kadar kalori alırlarsa alsınlar zayıfla­dıklarını ya da hep aynı kiloda kal­dıklarını göstermiştir.

Bu tecrübelerin ışığı altında şiş­manların karbonhidratı (şeker ve ni­şastayı) yakamadığı ve bozukluğun bu noktada olduğu kanısı yayılmış ve bu düşünce ile karbonhidratı az perhiz bütün dünyayı sarmıştır. Bu diyetin ilginç yönü, bir insanın doyacak ka­dar bol kalori almasına rağmen gün­de 60 gr.’dan daha az karbonhidrat almakla zayıflayabilmesidir. Bu siste­me inananlara göre şişmanlar, şeker ve nişastanın yanması sonucu ortaya çıkan pirüvik asit maddesini yakama- maktadır. Zayıflarda pirüvik asit, bir yandan yanarken bir yandan da de­podaki diğer yağları yakarak azalt­maktadır. Bu düşünceye göre, vücu­da ne kadar az şeker ve nişasta veri­lirse o kadar az pirüvik asit oluşacak o da o kadar az depolanacak böylece şişmanlık olmayacaktır. Tabii bu ko­nunun açıklama isteyen pekçok yanı vardır. Nasıl oluyor da, şişman has­taya az karbonhidrat verdiğimiz za­man oluşan az pirüvik asit diğer du­rumun tam tersi, depolanmış yağla­rın yanmasını kolaylaştırıyor. Bu he­nüz tam aydınlığa kavuşamamış ve doğruluğu da herkes tarafından ka­bul edilmemiştir.

İkinci bir düşünceye göre karbon­hidratlar vücutta ağırlıklarının üç mis­li kadar su tutmaktadırlar. Ne kadar çok karbonhidrat alınırsa vücut o ka­dar çok su tutacak bundan ötürü o kadar çok şişmanlanılacaktır. Bu ba­kımdan karbonhidratın kesilmesiyle vücut, suyu bırakmakta yani zayıflık hakiki yağ erimesinden değil su kay­bından ileri gelmektedir. Dünyanın hiç bir yerinde sadece karbonhidrat rejimi tatbik ederek devamlı zayıf ka­lan bir insan görülmemiştir. Bundan başka şişmanlık ile savaşan insanlar daha ziyade kırkını geçmiş insanlar­dır. Bu insanlara bol yağ vermek ile­ri derecede tehlikeli olabilir.

Bütün bu bilgi ve deneylerin ışığı altında şu neticeye varmış bulunuyo­ruz ki, bol yağlı ve proteinli, az kar­bonhidratlı diyet sağlıklı bir diyet de­ğildir ve devamlı uygulanması bir fay­da sağlamaz.

1 yorum

  1. Bu rejimi uygulayacak kişiye bir aylık (sabah , öğle , akşam) hangi yemeği yiyeceğine dair bir liste hazırlasaniz. Mesela; Ay’ın birinci günü sabah şunu, akşam şunu,öğleyin şunu yiyeceksin diye Bir aylık liste.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.