Karar Düzeltme Nedir Nedenleri Nasıl yapılır

Hukuki bir kavram olan karar düzeltme nedir, karar düzeltme nereye nasıl yapılır sebepleri nelerdir bu konuda kısaca bilgi verelim.

Karar düzeltme, üst derece mahkemesinin kesinleşmiş yargı kararlarının bu mercilerce yeniden incelenerek hataların düzeltilmesi­ni sağlayıcı olağanüstü kanun yoludur. Hukuk ve ceza yargılaması hukuku dallarında Yar­gıtay’ın, idari yargılama usulü dalında Da­nıştay’ın verdiği kararlar için öngörül­müştür.

Hukuk ve idari yargılama usullerinde ka­rar düzeltme yoluna şu nedenlerle başvuru­labilir: Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda kısmen ya da tamamen karşılanmamış olması; kararda birbirine aykırı fıkralar bulunması; kararın usul ve yasaya aykırı bulunması; temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belge­lerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması.

Ceza yargılaması usulünde ise karar düzeltme temyiz dilekçesi, layiha ve tebliğnamede ileri sürülen bir hususun ya da esas hükme etkili noksan ve hataların temyizde göz önüne alınmaması durumunda söz ko­nusu olabilir.

Kararın düzeltilmesi kural olarak bir kez istenebilir. Danıştay içtihatlarında, düzelt­me isteminin kabul edilerek kararın kaldırılması ve yeni bir kararın verilmesi durumun­da, yeni karara karşı düzeltme yoluna gidilebileceği kabul edilmiştir. Kararın dü­zeltilmesi yoluna hukuk yargılama usulü ve idari yargılama usulü dallarında davanın tarafları, ceza yargılama usulü dalında ise başsavcı tarafından başvurulabilir. Başsavcı­lık karar düzeltme yoluna kendiliğinden ya da yerel savcılıkların ve ilgililerin başvur­ması üzerine gider. Başsavcılık başvurusu için bir süre söz konusu değildir. Cezanın yerine getirilmesinden sonra da bu yola başvurulabilir. İlgililerin başvurularında ise ceza davaları için bir aylık, hukuk davaları ve idari davalar için de 15 günlük süre öngörülmüştür. Karar düzeltme ne demek karar düzeltme nedenleri hakkında bilgi verdik.

1 yorum

  1. Yanlış bilgi vermişsiniz.
    Sanığın aleyhine süre tabii iken lehine süre sınırı aranmaz başvurunun sayı bakımından sınırıda yoktur. Bir defa veya iki defa baş vurma hakkın var diye kimse diyemez. 5 yıllık mahkum olunsa bile CMK nın 308.maddesi gereği yargıtay cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunulan bilir.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.