Karakoyunlular Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Karakoyunlular Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Karakoyunlular, yaklaşık 1375-1468 ara­sında Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hanedanı.

Karakoyunlular, aşiret reislerinden Kara Mehmed Durmuş’un 1375’te Musul’da kur­duğu yönetim sırasında (1375-89) Bağdat ve Tebriz’i yöneten Celayirlilere bağlıydılar. Kara Yusuf’un (hd 1389-1400; 1406-20) Tebriz’i alıp başkent yapmasıyla, Karako­yunlular bağımsızlıklarını güvence altına aldılar. 1400’de Timur’un orduları karşısın­da bozguna uğrayınca Osmanlılara sığman Kara Yusuf 1406’da Tebriz’i geri almayı başardı. Karakoyunlular daha sonra Diyar­bakır yöresindeki rakip Türkmen devleti Akkoyunlular, Kafkaslar’daki Şirvanşahlar ile Gürcüler ve Timur’un İran’daki ardılları karşısında egemenliklerini korumayı başar­dılar. 1410’da Bağdat’ın alınması ve burada bir Karakoyunlu kolunun egemen olması Celayirlilerin çöküşünü hızlandırdı.

Kara Yusuf un ölümünden (1420) sonraki taht kavgalarına ve Timurluların baskısına karşın Karakoyunlular topraklarını korudu­lar. Cihanşah (hd 1438-67), tahta çıkmasına yardımcı olan Timurlu hükümdarı Şahruh Mirza’yla geçici bir banş sağladı. Ama 1447’de Şahruh’un ölmesinden sonra Irak’ın bazı bölgelerini, Arabistan Yanmadasının doğu kıyılarını ve Timurluların elindeki İran’ın batısını topraklarına kattı. Bu arada oğullarının ve Bağdat’taki yarı bağımsız Karakoyunlu hükümdarlarının ayaklanma- larıyla uğraşmak zorunda kaldı; Bağdat’ taki Karakoyunluları 1464’te buradan sür­dü. Diyarbakır’ı Akkoyunlulardan alma girişimiyse (1466) Cihanşah’ın ölümüyle sonuçlandı. Karakoyunlular bunu izleyen iki yıl içinde Akkoyunluların egemenliği altına girdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.