Kanton Ne Demek

Siyasi bir terim kanton nedir, kanton ne demek anlamını açıklayalım.

Kanton, başta Fransa ve İsviçre olmak üzere bazı Avrupa ülkelerindeki siyasal alt birimlere verilen isimdir

Kanton Fransa’da arrondissement’m (ilçe) alt birimlerinden biridir. Ama yalnızca se­çim, vergi toplama ve güvenlik gibi yönetsel görevlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur; dolayı­sıyla bir yerel yönetim biriminin üstlenebi­leceği işlevlerin tümünü yerine getirmez. 22 Aralık 1789 tarihli bir yasayla kurulan kantonların yönetim birimi olarak işlevleri konsüllük anayasasıyla (24 Aralık 1799) geri alınmıştır.

İsviçre’de, İsviçre Konfederasyonu’nu oluşturan 23 eyaletten her birine kanton denir. Unterwalden, Basel ve Appenzell kantonları, tam anlamıyla birer kanton gibi işlev gören yarı-kantonlara bölünmüştür; bu nedenle İsviçre’nin 26 kantondan oluştuğu da söylenir. Her kanton ve yarı-kantonun kendi anayasası, yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Inner-Rhoden ve Ap­penzell Ausser-Rhoden kantonları, yasa çıkarmak, vergi koymak ve yıllık yönetim konseyi ile kanton yüksek mahkemesinin üyelerini seçmek amacıyla tüm reşit erkek yurttaşların her yıl bir araya gelmesiyle oluşan geleneksel açık hava “parlamentoları”nı (Landsgemeinden) korumuşlardır. Öteki kantonlarda kanton meclislerinin (Kantonsrat) üyeleri genel oyla ve genellik­le nispi temsil sistemiyle belirlenir. Yasama yanında, federal hükümetin yetkisi dışında­ki tüm sorunlar bu mecliste ele alınır. Kantonda uygulanacak vergi yasalarını çı­karmak ve gerek yargıçları, gerek (kanton anayasası genel seçimi zorunlu kılıyorsa) Kantonlar Konseyi’ne (Standerat) katılacak temsilcileri belirlemek bu meclislerin görev­leri arasındadır. Tüm kantonlarda referan­dum ve halk girişimi uygulaması vardır.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.