Kandıra Nerede – Hakkında Bilgi

Kandıra Hakkında Bilgiler, Kandıra Nerede nereye bağlı

Kandıra, Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzöl­çümü 933 km2 olan Kandıra ilçesi doğuda Sakarya ili, güneyde Merkez ilçe, batıda Körfez ilçesi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyısı olan ku­zeydoğu kesiminde yer alan ilçe toprakları, fazla yüksek olmayan bir plato alanı üstün­dedir. Dalgalı düzlüklerden oluşan bu pla­tonun yüksekliği 150-500 m arasında deği­şir. İlçe topraklarının sularını Karadeniz’e dökülen düzensiz rejimli akarsular toplar. İç kesimlerde geniş yer tutan ormanlar kıyıya doğru seyrekleşir ve yerini fundalık­lara bırakır. İlçe halkının temel geçim kaynağı tarım­dır. Başlıca tarımsal ürünler buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ve yulaftır. Ayrıca geleneksel keten üreticiliği sürdürülmekte ve az miktarda elma, üzüm, fasulye ve armut da yetiştirilmektedir. Hayvancılık önemli uğraşlardan biridir. İstanbul pazarı­na yönelik tavuk ve hindi yetiştirilen tavuk çiftliklerinin bulunduğu ilçede sığır besiciliği gelişmiş düzeydedir. Başlıca hayvansal ürünler süt, peynir, yumurta ve deridir. Önemli bir açık deniz balıkçılığı potansiyeli olan Kefken kıyısında balıkçı teknelerinin ve gemilerin sığınabileceği bir dalgakıran yapılmıştır. Kıyılarında doğal plajlar uzanan Kerpe ve Kefken’de yaz turizmine yönelik pansiyonculuk gelişmektedir.

Bitinya’da yer alan yerleşme Bizans dö­neminde Kentri adıyla anılıyordu. Karade­niz kıyısındaki limanının adı ise Kalpe, Karpe ya da Karpis’ti. Bizans döneminde bir ticaret merkezi olan yerleşme 14. yüz­yılın başlarında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1899’da müs­takil İzmit mutasarrıflığına bağlı bir kaza merkezi oldu. 1918’den 1921’e değin önce İngiliz, sonra Yunan işgalinde kaldı. Ekonomisi tarıma dayalı, küçük ve geliş­memiş bir yerleşme olan Kandıra, çevresin­deki kırsal alanın ticaret ve hizmet merkezi­dir. Un değirmenleri, orman ürünlerini işleyen atölyeler ve sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesinin bulunduğu kasaba, il merkezi İzmit’e 42 km uzaklıktadır. Doğu­daki Kaynarca’dan geçen bir yolla Adapa- zarı’na, batıda da Şile üzerinden İstanbul’a bağlanır. Babatepe’deki Akçakoca Bey’in mezarı ilçenin tek tarihsel yapısıdır. Kandıra Belediyesi 1868’de kurulmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.