Kandil Gecesi Ne Demek

Kandil Gecesi  Nedir

Kandil, İslamda kutsal sayılan gecelere verilen isimdir. Bu geceler Kadir Gecesi, Miraç kandili, Berat kandili, Regaip kandili ve Mevlit kandilidir. Kandil ve Kandil-i Şerif adları, bu gecelerin Osmanlılarda II. Selim döneminden (1566-74) başlayarak minare­lerde kandil yakılarak duyurulmasından kaynaklanır. Arapça gece anlamına gelen leyi sözcüğüyle oluşturulmuş tamlamalarla da anılır (örn. Leyle-i Kadir, Leyle-i Miraç, Leyle-i Berat).

Hicretten (622) üç yüzyıl sonra ilk kez Mısır’da Mevlit kandili, dört yüzyıl sonra da Kudüs’te Miraç, Berat ve Regaip gecele­ri kutlanmaya başladı. Kadir Gecesi dışın­daki gecelerin kutsallığı konusunda Kuran’ da bilgi bulunmadığı gibi hadislerde de kesin sayılabilecek veri olmadığı için, İslam bilginleri başlangıçta hem bu gecelerin kut­sallaştırmasını, hem de toplu ibadet edil­mesini bid’at sayarak karşı çıktılar. Ama kandil gecelerine duyulan ilgi azalmadı, tersine bütün İslam dünyasına yayıldı. Yay­gın biçimde kutlanmaya başlamasından son­ra bilginlerin bir bölümünün eski tutumlarını sürdürmesine karşılık bir bölümünün tutumu yumuşadı, bu uygulamayı bid’at-ı hasene (iyi bid’at) saymaya başladılar. Kan­diller günümüzde de büyük ilgi görmekte, camilerde ve evlerde ibadet ederek kutlan­maktadır. Kandil Gecesi Ne Demektir konusuna açıklık getirdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.