Kamil Paşa Kimdir

Kıbrıslı Kamil Paşa Hayatı, Kamil Paşa Kimdir

Kâmil Paşa, tam adı mehmed kâmil paşa (d. 1832, Lefkoşa – ö. 14 Kasım 1913, Lefkoşa, Kıbrıs), II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerinde dört kez sadra­zamlık yapan Osmanlı devlet adamıdır.

Topçu yüzbaşısı Salih Ağa’nın oğluydu. 1845’te Kahire’ye gitti, orada Harbiye Mektebi’ni bitirdi. Arapça, Farsça, Rumca, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Binbaşı rüt­besiyle Mısır valisi Abbas Paşa’nın yaveri oldu. Kıbrıs evkaf müdürlüğüne (1860), Kıbrıs’ta Tuzla kaymakamlığına (y. 1863), ardından da Kıbrıs defterdarlığına getirildi. Sayda ve Şam muhasebeciliği görevlerinden sonra 1864’ten başlayarak üç kez Beyrut, iki kez Kudüs, birer kez de Trablusşam, Ha­lep, Filibe (bugün Plovdiv), Hersek ve Sakız mutasarrıflıkları yaptı. 1877’de vezir payesiyle Kosova, ardından da Halep valiliğine atandı. 1879’de evkaf nazırı oldu. 1880’de atandığı maarif nazırlığında kısa süre kal­dıktan sonra 1882’de yeniden evkaf nazırlı­ğına getirildi. 1883’te atandığı Aydın valiliği sırasında bölgedeki eşkıya hareketlerini bas­tırdı. Küçük Said Paşa’nın yerine getirildiği ilk sadrazamlığı (25 Eylül 1885 – 4 Eylül 1891) sırasında II. Abdülhamid’le anlaşmaz­lığa düşmemeye özen gösterdi. Ama görü­nür bir neden olmamasına karşın görevden alındı. Kısa süren ikinci sadrazamlığından (2 Ekim – 7 Kasım 1895) sonra İstanbul’dan uzaklaştırıldı, 1907’ye değin Aydın valiliği yaptı. Aleyhinde padişaha verilen jurnaller nedeniyle Rodos’a sürülmesi kararı çıkınca İngiliz konsolosluğuna sığındı.

Padişahtan aldığı güvence üzerine yeniden İstanbul’a döndü. II. Meşrutiyet’in ilanın­dan sonra kurulan Said Paşa kabinesinde görev aldı. Said Paşa’nın yerine getirildiği üçüncü sadrazamlığı (5 Ağustos 1908 – 14 Şubat 1909), İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin devlet işlerine sürekli müdahale ettiği gerekçesini öne sürerek görevden ayrılma­sıyla sona erdi. Haziran 1912’de Ahmed Muhtar Paşa kabinesinde Şûrayı Devlet reisi sıfatıyla görev alan Kâmil Paşa, sadra­zamın istifası üzerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın desteğiyle 29 Ekim 1912’de dör­düncü kez sadrazamlığa getirildi. Ama 23 Ocak 1913’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin düzenlediği Bâbıâli Baskını’yla düşü­rüldü. Bu olaydan sonra doğum yeri olan Lefkoşe’ye yerleşti ve orada öldü. Başlıca yapıtları arasında, kuruluşundan Abdülmecid’in ölümüne değin Osmanlı Devleti’ni konu alan Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliye-i Osmani (1909, 3 cilt) ile Kâmil Paşa’nın Ayan Reisi Said Paşa’ya Cevaplan (1911) sayılabilir. 1913’te Hatırat-ı Sadr-ı Esbak Kamil Paşa adıyla basılan anıları 1991’de Kamil Paşa’nın Anıları adıyla yeniden ya­yımlandı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.