Kami Nedir

Kami Nedir

Kami, Şinto dininde ve Japonya’nın öteki dinlerinde, tapınma konusuna verilen ad. Kami teriminin genellikle “tanrı”, “rab” ya da “ilah” anlamına geldiği kabul edilir. Ama üstünlüğü ya da kutsallığından ötürü saygı duyulan iyi ya da kötü öteki doğa güçlerini de içine alır. Güneş Tanrıçası Amaterasu ile öteki yaratıcı ruhlar, ünlü atalar, bitkiler, kayalar, kuşlar, hayvanlar ve balıklar, canlı ya da cansız nesneler kami olabilir. Şinto dininin ilk dönemlerinde göksel kami’ ler (ama tsu-kami) yeryüzün­deki Sami’lerden (kuni-tsu-kami) daha soylu sayılırdı. Oysa günümüzde bu ayrım yapılmaz.

Kami’ler simgesel nesnelerde (bak. Şintai) belirir ya da bu nesnelere yerleşirler; Şinto tapınaklarında onlara ge­nellikle bu simgeler aracılığıyla tapınılır. Şinto mitolojisinde, olası kami’lerin sayıca sonsuzluğunu belirlemek için “on binlerce kami”den söz edilir. Günümüzde bile yeni yeni kami’ler kabul edilmektedir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.