Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü Hakkında Bilgi

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü Hakkında Bilgi

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (Regional Cooperation for Development-RCD), Türkiye, İran ve Pakistan arasında bölgesel işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan örgüt. Aynı zamanda Merkezi Antlaşma Teşkilatı’nın (CENTO) üyesi olan bu üç ülkenin arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla 1960’ların başında üst düzeyde çeşitli girişimler yapıl­dı.

Sonunda 20-21 Temmuz 1964’te İstan­bul’da devlet başkanlarının katıldığı bir toplantıda RCD kuruldu. Örgütün amaçlan arasında ticarette serbestliğin sağlanması, ticaret odaları arasında daha yakın ilişkile­rin kurulması, posta tarifelerinin indirilme­si, bölgede hava taşımacılığının geliştirilme­si, gemicilik alanında işbirliğine gidilmesi, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile turiz­min geliştirilmesi, vize uygulamasının kaldırılması, teknik işbirliği yapılması ve kültürel bağlantıların artırılması bulunuyordu. Ka­rar verme yetkisi her üç ülkeden bakanların katılacağı Bakanlar Konseyi’ne verildi. Ay­rıca Bölgesel Planlama Komitesi ve Koor­dinasyon Komitesi oluşturuldu.

1965’te teknik işbirliği konusunda genel bir anlaşma imzalanarak bazı karma işlet­meler kuruldu. 1968’de üç ülkenin ticaret ve iktisat bakanları, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın da (UNCTAD) yardımıyla bölgesel ticaretin önündeki engelleri kaldır­maya yönelik ortak bir çalışma içine girmeyi kararlaştırdılar. Kısa sürede 50 ortak sanayi projesinin yürürlüğe konması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ama RCD, varlığını uzun süre koruması­na karşın, amaçlanan ekonomik işbirliği konusunda başarılı olamadı. CENTO’nun 1980’de feshedilmesinin ardından da varlığı­na son verildi. 1985’te RCD’nin bir uzantısı olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) oluşturulmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.