İzmir Milli Kütüphanesi

İzmir Milli Kütüphanesi Hakkında Bilgi

İzmir Milli Kütüphanesi, İzmir’de, İbra­him Kadızade’nin girişimiyle kurulan İzmir Milli Kütüphane’ Cemiyeti’nin 23 Haziran 1912’de açtığı kütüphane. Cemiyet, kütüp­hanenin olanaklarını geliştirmek için sinema ve eğlence yerleri yaptırarak gelir sağlamayı tasarladıysa da, I. Dünya Savaşı’nın başla­masıyla bu girişim kesintiye uğradı. Daha sonra tamamlanan sinemanın geliriyle bu­günkü yapı gerçekleştirildi ve kütüphane 1933’te buraya taşındı.

Yapının birinci katında yönetim odaları, okuma salonu, ödünç verme servisi, depo, fotokopi ve cilt onarım odalan, ikinci katında iki kitap deposu, konferans salonu ve çocuk kitaplığı vardır. Çatı arası da gazete ve dergi deposu olarak kullanılmak­tadır.

İzmir Milli Kütüphanesi yasaya göre Tür­kiye’de basılan her yayından bir nüshanın yollandığı altı derleme kütüphanesinden bi­ridir. Mali olanakları kısıtlı olduğundan başka yayınları daha çok bağış yoluyla sağlamaktadır. Kütüphanedeki yapıt sayısı yaklaşık 200 bindir. Ayrıca, zengin bir Türkçe gazete ve dergi koleksiyonu vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.