İyonyum Toryumla Tarihleme

İyonyum Toryumla Tarihleme Hakkında Bilgi

iyonyum-toryumla tarihleme, deniz tortullarının, içerdikleri iyonyum ve toryum miktarına göre tarihlendirilmesi (yaşlarının belirlenmesi) yöntemidir. Uranyum bileşikleri­nin deniz suyunda kolayca çözünebilmelerine karşılık toryum tuzlarının deniz suyun­daki çözünürlükleri çok azdır; bu nedenle uranyumun deniz suyunda bozunmasıyla ortaya çıkan toryum izotopları hızla çökelir ve tortul katmanlarında birikir. Toryum izotoplarından olan iyonyumun (toryum- 230) yan ömrü 80 bin yıl olduğundan, 400 bin yıl öncesine kadar uzanan bir zaman diliminde oluşan tortulların yaşının belirlen­mesi için çok uygundur. Tortullarda bulü\ nan iyonyum miktarı tortulun yaşının kaba­ca belirlenmesini sağlar. Yalnızca iyonyum miktarının ölçümüne dayalı bir tarihleme çalışmasının doğru sonuç verebilmesi için iyonyumun çökelme hızının zaman içinde değişmemiş olması gerekir. Ama bu durum çoğu tortul için geçersizdir. Öte yandan deniz suyunda bulunan toryum-232 izotopu da çökelir ve iyonyumun toryum-232’ye bozunma oranından zaman ölçüsü olarak yararlanılabilir. Bu yöntem için iyonyumun sabit bir hızla tortullaşması koşulu gerekli değildir ve iki izotopun sabit bir oranda çökelmesi yeterlidir.

İyonyum-toryumla tarihleme yönteminin geçerliliği şu varsayımlara bağlıdır:

1) Tarihlendirilecek malzemenin oluşumundan beri okyanus suyundaki toryum-230’un (iyonyum) toryum-232’ye oranının sabit kalmış olması,

2) çökelme süresince iyonyu­mun ve toryumun kimyasal bir ayrışmaya uğramamış ve bunların sabit bir oranda çökelmiş olması,

3) tortulların, bu iki izo­toptan birini önemli ölçüde içeren herhangi bir başka malzeme içermiyor olması,

4) çökelmeden sonra toryum izotoplarının tor­tul içinde yer değiştirmemiş olması.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.