İstirdat davası neden nasıl açılır

İstirdat davası nasıl açılır, İstirdat davası neden açılır

İstirdat davası, kesinleşen icra takibi sonucunda, borçlu olmadığı bir parayı öde­mek zorunda kalan kimsenin, ödediğini geri alma amacıyla açtığı davadır. Olağan bir edim davasıdır. Olumsuz tespit davası açmamış ve borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemiş borçlu da paranın geri verilmesi için istirdat davası açabilir. Olumsuz tespit davası sürürken, borcun ödenmesi durumunda davaya istirdat davası olarak devam edilebilir. İstirdat davası bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Süre borç olmayan paranın icra dairesine ödendi­ği tarihten başlar. Dava, geri verilmesi istenen paranın tutarına göre sulh ya da asliye hukuk mahkemesinde açılır ve yargı­lama usulü bakımından genel hükümlere göre yürütülür. İspat yükü davacı durumun­daki borçluya düşer. Borçlar Kanunu’nun (BK) 62. maddesine göre borçlu olmadığı bir şeyi kendi isteğiyle veren kimse, yanılarak kendisini borçlu sandığını kanıtlamadık- ça, verdiği şeyi geri isteyemez. Zaman aşımı­na uğramış bir borcun ödenmesi ya da ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi istirdat davasına konu olamaz.

İngiltere ve ABD gibi gelenek hukukunun uygulandığı ülkelerde istirdat davası, bir mala haklı bir nedene dayanmaksızın el konması nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi için açılır. Bu davaların ayırt edici özelliği, malın geri alınması yerine yalnızca değerinin karşılanması sonucunu doğurmasıdır.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.