İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları

İstanbul’un Fethinin nedenleri:

 • İstanbul’a hakim olan Bizans; Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ilerlemesine ve büyümesine engel oluyordu.
 • Bizans, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtıyor ve Anadolu’daki Türk birliğini bozmaya çalışıyordu.
 • Osmanlı şehzadelerini kışkırtan Bizans, Osmanlı devletinde taht kavgalarına neden olmuştur.
 • Anadolu ve Rumeli topraklarının bağlantısının kurulabilmesi için İstanbul alınması kaçınılmaz bir gerçektir.
 • Osmanlı Devleti İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan kola hakim olma istiyordu.
 • İstanbul, kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahipti.
 • Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolay hale gelmesi için İstanbul’un alınması gerekiyordu.
 • Fatih Sultan Mehmet; Hz. Muhammed’in “İstanbul elbet fehtolunacaktır. Ne güzel komutandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler.” hadisine layık olmak istiyordu.

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi bitti ve yükseliş dönemi başladı.
 • İstanbul’un fethi ile Anadolu ve Rumeli toprakları arasında Bizans’ın meydana getirdiği tehlike ortadan kalkmıştır.
 • Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ele geçirilmiştir.
 • İpek Yolu’nun Avrupa’ya giden kanalı hakimiyet altına alınmıştır.
 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
 • Osmanlı Devleti, Fener Rum Patrikhanesini hakimiyet altına almıştır.

İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 • Orta Çağ kapanarak Yeni Çağ başlamıştır.
 • Avrupalılar, yeni ticaret yolları aramaya başlamıştır. Bu durum Coğrafi keşiflerin nedenini oluşturmuştur.
 • İtalya’ya giden bilim adamları, İtalya’da Eski Yunan ve Roma eserlerini incelemişlerdir ve Rönesans’ın başlamasını sağlamışlardır.

İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları Madde Halinde Açıkladığımız Yazımız İçin Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın.

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.