İşsizlik Nedir Sözlük Anlamı Açıklaması

Pek de duymak istemeyeceğimiz bir kavramı açıklayacağız işsizlik nedir, işsizlik ne demek sözlük anlamı açıklaması hakkında bilgi vereceğiz.

İşsizlik, çalışma yeteneğine sahip olmasına ve sürekli aramasına karşın iş bulamayan kişinin durumudur. Bir kişinin işsiz sayılması için daha önce çalışıyor olması ve gelir elde etmek amacıyla iş araması gerekir. Açık işsizlikten başka, istihdam dışında kalmanın değişik biçimleri vardır. Yarım gün çalışanlar, mevsimlik işçiler ya da arada bir çalışanlar işsiz sayılmamakla birlikte bunların varlığı tam istihdamın oluşmasını engeller. Gördükleri eğitim yaptıkları işin gerektirdiği düzeyin üstünde olan işçiler de bu gruba girer.

Daha çok az gelişmiş ekono­milerin tarım sektöründe görülen gizli işsiz­lik ise istihdam edildiği halde üretime katkıda bulunmayan işgücünü tanımlar. Birçok ülkede işsizlik istatistikleri çalışma yaşamıyla ilgili kamu kurumlarınca derlenir ve düzenlenir. Bu konudaki veriler ekono­mik durumun temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir. İşsizliğin gösterdiği eğilimlerden ve nüfus grupları arasındaki istatistiksel farklılıklardan genel ekonomik durumla ilgili çözümlemelerde yararlanılır. Hükümetler ekonomi politikalarında bu verileri dikkate alırlar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra tam istihdam birçok ülkede hükümetlerin başlıca hedefi haline geldi ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli programlar geliştirildi. Belli bir andaki işsizlik oranı, işini değiştiren ve uzun dönemde işsiz olmayan kişileri de kapsadığından, tam istihdam zorunlu olarak sıfır işsizlik oranı anlamına gelmez.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.