İşlevselcilik Nedir

İşlevselcilik Nedir

İşlevselcilik, fonksiyonalizm olarak da bilinir, mimarlıkta yapı tasarımının kulla­nım, malzeme ve teknik gibi işlevsel gerek­lere bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini savunan öğretidir

İşlevselcilik modern mimarlıkla (bir ölçüde de modern mobilya tasarımıyla) ilişkiliyse de, bütünüyle yeni bir kavram değildir. En fantastik mimarlık ürünlerinin bile yerine getirmek durumunda olduğu pratik işlevleri vardır. Ayrıca geçmişte mimarlıkta işlevsel kaygıların özellikle öne çıktığı dönemler de olmuştur. Bu dönemlerde gerçekleştirilen yapıların sanatsal niteliği, doğrudan doğru­ya karşılanmasına çalışılan işlevin üstesin­den gelmek için uygulanan yöntemlerden kaynaklanmıştır. Söz konusu yaklaşımın Avrupa’daki tarihsel örnekleri arasında or­taçağ başlarındaki askeri yapılar, belirli dönemlerdeki gotik kiliseler ve 19. yüzyıl­da gerçekleştirilmiş sanayi.ve ticaret yapılarının birçoğu yer alır. “İşlevsel gelenek” deyimi, üslup değişikliklerinden bağımsız olarak mimarlık tarihinde zaman zaman İşlevselciliğe verilen önemi anlatmak için kullanılır.

Bununla birlikte işlevselci görüş özellikle, yapım tekniklerindeki gelişimin, yeni tür yapılara duyulan gereksinimin ve hem kül­türel, hem estetik kavramlardaki değişimin bir sonucu olarak, 20. yüzyılın ikinci çeyre­ğinde gelişen modern mimarlık ile bağlantı­lıdır. Aslında, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında mimarların bir bölümü tarihselci canlandırmacı akımlara tepki duy­muşlar ve bunun sonucunda yapının işlevini açık biçimde dışa vurmaya dayanan yeni bir mimarlık yaklaşımı gelişmeye başlamıştır. 1880’lerde, modern tasarımın öncülerinden Louis Sullivan’ın ortaya attığı “biçim işlevi izler” sloganı ve Le Corbusier’nin 1920 tarihli “konut bir barınma makinesidir” sözü, işlevselci düşüncenin ilk kesin anla­tımlarıdır. Mimarlıkta işlevselciliği savu­nanlar gereksinmelerin karşılanmasının iyi mimarlık ürünü elde etmek için yeterli olduğunu zaman zaman ileri sürmüşlerdir; ama aynı gereksinimin karşılanmasında her zaman birden çok seçenek vardır ve mima­rın bunlar arasında yapacağı seçim yapının iyi ya da kötü mimarlık ürünü olmasını belirler.

Gerek Le Corbusier, gerekse başka mo­dern mimarlar, tasarım sürecinin, yapının işlevinin ve bunu yerine getirecek en iyi teknik olanakların çözümlenmesiyle başla­yacağına inamr. Onlara göre, estetik özellik­ler yapıya bir kılıf gibi geçirilmez, tersine, yapının işlevinin ve teknik olanakların çö­zümlenme sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, modern mimarlıkta işlev­selcilik, 19. yüzyılda birbirinden ayrılmış olan mimarlıkla mühendisliği yeniden birleştiren bir yaklaşımdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.