İslamiyet Öncesi Dinler Nelerdir

İslamiyetin kabulünden önce Arapların büyük bir kısmı puta tapıyordu. Her kabile kendine özgü bir put belirlemişti ve bununla birlikte Kabe, Araplar için kutsal bir mekandı. Bu nedenle de Kabe’de Araplara ait putlar yer alıyordu ve bu putların en önemlileri “Hübel-Lat-Menat-Uzza” isimli putlardır. Araplar bu putları ziyaret etmek için Kabe’ye gittiklerinde kurban da keserlerdi. Kabe’yi ziyaret eden Araplar ziyaret dönemlerinde çatışmazdı bu sebepten dolayı da Kabe ziyaretleri dönemlerine “Haram Ayları” adı verilmiştir.

Putperestliğin yanında aynı zamanda Mecusilik (Zerdüştlük), Musevilik, Hristiyanlık gibi dinler Araplar arasında fazlasıyla yaygın dinlerdi. Bununla birlikte Hz. İbrahim’in dini olan “Hanif” dini de inanılan dinler arasındaydı.

Yemen’de ve bazı rivayetlere göre Şam dolaylarında bulunan Horran vadilerinde ve Yukarı Irmak bölümünde yıldızlara tapan insanlar da bulunuyordu. Bu yıldızlara tapan insanlara da Sabiiler adı verilmektedir.

Arapların yıldızlara ne zaman ve nasıl tapmaya başladıkları konusunda kesin bilgiler hala ortaya çıkamamasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de yıldızlara inancın Hz. Süleyman döneminde de olduğu ifade edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de ise yıldızlara tapmak konusunda şöyle buyrulmaktadır;

“Gece, gündüz, Güneş ve Ay O’nun (Allah’ın) ayetlerindendir. Eğer gerçekten Allah’a tapıyor iseniz, Güneşe ve Aya secde etmeyin; onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussılet, 41/37)

İslamiyet Öncesi Dünyadaki Dinler Konusunda Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.