İskitler hakkında bilgi

İskitler tarihi hakkında bilgi

İskitler, sakalar olarak da bilinir. İÖ 8. ve 7. yüzyıllarda Orta Asya’dan Rusya’nın güneyine göç eden İran kökenli halktır. Kırım ve çevresinde beş yüzyılı aşkın süre varlığım koruyan güçlü bir kabile birliği kurmuş, İÖ 4-2. yüzyıllar arasında Sarmatların egemen­liğinde yaşamışlardır.

İskitlere ilişkin bilgiler çağımıza değin Herodotos’un anlattıklarına dayanıyordu. 20. yüzyılda özellikle Sovyet antropologlarının çalışmalarıyla bu konuda daha geniş bilgiler elde edilmiştir. Savaşçı bir topluluk olan İskitler, ata bin­meyi ilk öğrenen halklardandı ve at sırtında­ki ustalıklarıyla hem korku, hem de hayran­lık uyandırırlardı. Orta Asya’dan kuzeybatı­ya doğru ilerledikçe, Kafkaslar ve Karade­niz’in kuzeyindeki ovalarda yaşayan Kim­merlerle karşı karşıya geldiler. Yaklaşık 30 yıl boyunca onlarla savaştılar ve sonunda üstünlük sağlayarak İran’ın batı sınırların­dan başlayıp Suriye ve Yahuda’yı da içine alarak Mısır’a kadar uzanan bir kabile birliği kurdular. İran’a egemen olan Medlerin saldırısı karşısında Anadolu’dan ayrıla­rak İran sınırından başlayıp kuzeyde Ku- ban’ı içine alan ve Rusya’nın güneyine uzanan bölgeye çekildiler.

İskitler yalnızca savaştaki ustalıklarıyla de­ğil, ulaştıkları uygarlık düzeyiyle de tarihte önemli yer tutarlar. Zengin soylu sınıfın yaptırdığı görkemli mezarlarda altın ve öbür değerli madenlerden yapılıp ustaca bezen­miş eşyalar çıkarılmıştır. Krallık İskitleri adı verilen bu yönetici sınıf giderek Rusya’nın güneyine ye Kırım topraklarına egemen olmuştu. İskit uygarlığına ait en zengin kalıntılar bu bölgelerde bulunmuştur (bak. Orta Asya sanatları). Krallık İskitlerinin askeri gücü ise Dareios’un ordularını püs­kürtecek (İÖ 513) düzeydeydi. Krallık İskitlerinde hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Herodotos’un döneminde krallık ailesiyle Yunanlılar arasında evlen­meler oluyordu. Hükümdar Ateas İÖ 339’da 90 yaşındayken Makedonya kralı II. Philippos’la savaşırken öldü. İÖ 2. yüzyılda İskitler dağıldığında son hükümdar Palakus’tu. Bazı kaynaklarda Kırım İskitleri’nin İS 200’e değin varlığını koruduğu belirtilir.

İskit ordusunda askerlere giyecek ve yiye­cek dışında ücret verilmez, ancak öldürdük­leri düşman askerinin başını getirince gani­metten pay alırlardı. Genellikle Yunanlılar gibi tunç miğfer ve zincirli zırh giyen İskit savaşçılarının başlıca silahları çift boğumlu yay, yonca başlı ok ve İran tipi kılıçtı. Her İskitin en az bir binek hayvanı, zenginlerin büyük at sürüleri vardı. Gösterişli gömme törenlerinde, ölenin karısı, hizmetçileri ve atları da kurban edilirdi.

iskitler nerede yaşadılar, İskitlerin tarihteki önemi özellikleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.