İgor Vasilyeviç Kurçatov Kimdir

İgor Vasilyeviç Kurçatov

(Doğum tarihi 12 Ocak 1903, Sim, Rus Çarlığı – Ölüm tarihi 7 Şubat 1960, Moskova, SSCB), ülkesindeki ilk atom bombası yapım çalışmalannı yöneten, dün­yadaki ilk termonükleer bombayı geliştiren ve Sovyetler Birliği’ndeki ilk nükleer enerji santralının kurulmasını sağlayan Sovyet nükleer fizikçidir.

1923’te Simferopol’daki Kırım Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 1927Me Leningrad’daki (bugün Petersburg) Bilim­ler Akademisi’nın Fiziko-Teknik Enstitü- sü’nde çalışmaya başladı. Önceleri ferro- elektrik etki üzerinde araştırmalara girişen Kurçatov, 1933’ten sonra çalışmalannı nükleer fizik üzerinde yoğunlaştırdı. Ensti­tüdeki fizik laboratuvarının yöneticisi ola­rak Sovyetler Birliği’ndeki ilk siklotronların yapım çalışmalarını yönetti. 1939’da çalışma arkadaşlarıyla birlikte zincirleme çekirdek tepkimelerine ilişkin çalışmaları­nı yayımladı ve 1940’ta uranyum çekirde­ğinin kendiliğinden bölünmesi (fisyon) ol­gusunu buldu (aynı olguyu bir yıl önce Al­manya’da Otto Hahn ve Fritz Strassman da bulmuşlardı). II. Dünya Savaşı sırasın­da gemileri magnetik mayınlardan koruma yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ça­lışan Kurçatov bu nedenle, nükleer araştırmalarına bir süre ara verdi.

Savaştan sonra çalışmalarını tekrar başlattı ve ekibi ile birlikte ABD’den dört yıl sonra, 1949’da ilk Sovyet atom bombasını yapmayı başardı. 1953’te aynı ekip, ABD’den altı ay önce ilk termonükleer (hidrojen füzyonu) bombayı patlattı. Nükleer gücün askeri uygulamaların dışında da kullanımı Kurça­tov tarafından bulunup geliştirildi. Bu çalış­malardan en önemlileri, ilki 1954’te işlet­meye açılan nükleer enerji santralları ve nükleer güçle çalışan “Lenin” buzkıran gemisidir. Kurçatov aynca, “en büyük ener­ji kaynağı” olan çekirdek kaynaşması (füzyon) enerjisi konusundaki araştırma çalış­malarını da yönetti ve çalışmalarını, çekir­dek kaynaşması sürecini gerçekleştirmek için gerekli çok yüksek sıcaklıkların dene­tim altına alınmasını sağlamaya yönelik donanımlar üzerinde yoğunlaştırdı.

Moskova’daki SSCB Bilimler Akademisi’ nin Atom Enerjisi Enstitüsü başkanı olarak ilk kez 1956’da kamuoyuna kimliği açık­landı.

İgor Kurçatov kimdir, İgor Vasilyeviç Kurçatov biyografi hayatı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.