Hun Devleti Hakkında Bilgi

Büyük Hun Devleti Özet:

  • Orta Asya’da kurulan ve tarihten bilinen ilk Türk devletidir.
  • Büyük Hun devletinin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
  • Hun Devleti; Orhun ve Selenga ırmakları ve Ötüken dolaylarında varlıklarını sürdürmüşlerdir.
  • Teoman döneminde Türkler Çin’i işgal etmişlerdir. Bu durumun üzerine Çinliler Türk istilasını engellemek amacıyla “Çin Seddi”ni inşa etmişlerdir.
  • Hun Devleti en parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamışlardır.
  • Milattan Sonra 48 senesinde Hun Beyleri Çinlilerin etkisi ile birbiri ile çatışmaya başlamıştır bunun üzerine Hun Devleti Kuzey Hunları ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  • 150 yılında Kuzey Hunları Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden Tuna ırmağına kadar ilerlemişlerdir ve bu ilerleyişin sonucunda Kavimler göçünün meydana gelmesine sebep olmuşlardır çünkü ilerleyişleri sırasında kavimleri de yerlerinden oynatmışlardır ve kavimlerin yer değiştirmesini sağlamışlardır.
  • Kuzey Hunları IV. yüzyılın sonlarına doğru gelirken Doğu Avrupa Hun Devletini kurmuşlardır.
  • Hun Devletinin diğer bir kısmı olan Güney Hun Devleti ise 216 yılında Çin egemenliği altına girmiştir.

Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.