Hımış Nedir

Hımış Nedir, Hımış Ne Demek, Hımış Hakkında Kısaca Bilgi

Hımış, yapılarda duvarların ahşap karkas olarak düzenlenip taşıyıcı öğeler arasındaki boşluklann tuğla ya da taş ve harçla doldu­rulduğu yapım yöntemi. Hımış yapılar genel olarak geçme ya da ahşap çiviyle birleştiril­miş kare kesitli tahtalarla inşa edilir. Dik­meler birbirlerine yatay kuşaklarla bağlanır, köşeler çoğunlukla çapraz payandalarla des­teklenir. Hımış yöntemi hem az katlı köy evlerinde, hem de altı yedi katlı kent yapılarında uygulanmıştır. Bu yöntemin biraz değiştirilmiş bir biçimi yer yer günü­müzde de kullanılmaktadır. Bu tür nımış yapılarda eski ahşap çivili taban kirişleri, kirişler ve kuşakların yerine hafif başlıklar, dikmeler ve ince kirişlerin birbirine çivilen- mesiyle balon çerçeveler oluşturulmakta ve cephelerine bezeme etkisi kazandırmak için duvar yüzeyi tahtalarla kaplanarak eski strüktürel biçim taklit edilmektedir.

Hımış yapım yöntemi tarih boyunca ılıman iklimli, ahşabın bol bulunduğu yerlerde uygulandı. Çin’de ve daha ince bir işçilikle Japonya’da da yaygındı. 17. yüzyıla değin, özellikle Almanya ve Fransa başta olmak üzere, kara Avrupa’sının bütün kuzey böl­gelerinde sivil mimarlıkta kullanıldı. İngilte­re’de özellikle y. 1450 – y. 1650 arasında güney illerinde ve orta kesimlerde uygulan­dı. Pompei’de, üst katları hımış olarak inşa edilmiş birçok Eski Roma evi kalıntısına rastlanmıştır. Anadolu’da da konut mimar­lığında çok yaygın olarak kullanılan hımışm özellikle Karadeniz Bölgesi, Orta Anadolu’ nun kuzey kesimleri ve Ege Bölgesi gibi yerlerde sayısız ilginç örneği bulunmakta­dır. Hımış yöntemiyle yapılan evlerin ço­ğunda üst katlarda çıkmalar vardır. Temel işlevleri strüktürel olan çıkmaların üst kat mekânlannı biraz daha büyütmek ve dışa doğru daha geniş bir görüş açısı kazandır­mak gibi yararları da vardır. Döşeme kiriş­lerinin uçlarının çıkma yapması, kiriş açıklı­ğına binen yükü kısmen dengelemektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.