Heinrich Graetz Kimdir

Heinrich Graetz Biyografi

Graetz, Heinrich (Doğum tarihi 31 Ekim 1817, Xions, Prusya – Ölüm tarihi 7 Eylül 1891, Münih, Almanya), Alman yazar. Yahudilerin tarihi üzerine yaptığı kapsamlı çalışma bu konu­daki ilk standart kaynak olmuştur.

Heinrich Graetz, ünlü haham Samson Raphael Hirsch’in öğrencisiydi ve çalışmalannda on­dan çok etkilendi. 1854’te Breslau (bugün Wroclaw, Polonya) ilahiyat okulunda öğ­retmen oldu. Okuldaki eğitimin temelini oluşturan Yahudilik anlayışı, Yahudi ilahi­yatında öğretiye bağlılık ile yenilikçi liberal­lik arasında ılımlı bir görüş benimsenmesi gerektiğine ilişkin kendi inancına denk dü­şüyordu. Bu görevi yaşamının sonuna değin sürdüren Graetz, 1869’da Breslau Üniversi­tesi öğretim kadrosuna atandı. Bu arada 11 ciltlik Geschichte der Judetı von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart (1853-76; En Eski Zamanlardan Günümüze Değin Yahu­dilerin Tarihi) adlı yapıtı üstünde çalışmaya başladı.

Yapıtı çeşitli eleştirilere uğramakla birlikte Yahudi tarihiyle ilgilenen sonraki araştırmacılan büyük ölçüde etkiledi. Örneğin Yahudi tarihçi Şimon Dubnow bir yandan Graetz’e teşekkür borcunu dile getirirken bir yandan da onun eşsüremli kronolojik yaklaşımından kaynaklanan karışıklığı eleş­tirdi. Graetz, farklı ülkelerde yaşamalarına ve farklı geleneklerden gelmelerine karşın bütün Yahudilerin tarihini aynı dönem için­de anlatmıştı. Dubnow ayrıca Graetz’in, ekonomik ve sosyolojik etkenleri göz ardı ettiğine inandığı “tinsel” tarih anlayışına da karşı çıktı.

Heinrich Graetz Kimdir Konusuna Sizlerden de Katkılar Bekliyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.