Haydarilik Nedir

Haydarilik Nedir, Haydarilik Hakkında Bilgi

Haydarilik, 13. yüzyılda Kutbeddin Haydar’ın kurduğu tarikat. Melamilikten doğan bütün öbür tarikatlar gibi aşk ve cezbe yoluyla Tanrı’ya ulaşma temeline dayanır. Buna göre, insan benliğinden kurtularak dünya ve ahiret endişelerinden uzaklaşırsa gönlünde Tanrı sevgisi uyanmaya başlar. Özü gereği Tanrı yolunda bulunan gönül, pisliklerden arındırılarak aşkla doldurulursa, cezbe-i Hak (Tanrı çekimi) kendini gösterir. Böylece gerçeğe, yani Tanrı’ya ulaşılır.

Haydarilikte Tanrı sevgisinin yanı sıra Hz. Muhammed ve onun soyuna (ehl-i beyt) duyulan sevginin de önemli yeri vardır. Haydarilerin kulaklarına taktıkları halka biçimindeki küpe Hz. Ali’ye duyulan sevgi ve bağlılığın, başlarına giydikleri 12 dilimli külah da On İki İmam’ın göstergesidir. Haydariler sohbete de büyük önem verirler. Bunlara göre sohbet canların birbiriyle kay­naşması, çokluk içinde birliğe (kesrette vah­det) ulaşması anlamına gelir. İlgili kaynak­lar Haydarilerin sakallarını kestiklerini, bı­yıklarına dokunmadıklarını, perçem bıraktık­larını belirtir. Bileklerine ve ayaklarına de­mir halkalar taktıkları, omuzlarına demir çıngıraklar astıkları bilinmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.