Havass-ı Refia Nedir

Havass-ı Refia Ne Demek nedir

Havass-ı Refia, haslar kadiliği, eyüp mevleviyeti olarak da bilinir, Osmanlı döne­minde Eyüp kadılığına verilen isimdir

1453’ten sonra İstanbul ve yakın çevresi tek mevleviyet (kadılık) olarak örgütlenmiş­ti. 1552’de Havass-ı Kostantiniye adı altın­da, Eyüp, Galata, Çatalca ve Silivri’yi kapsayan ayrı bir mevleviyet kuruldu. Kısa süre sonra birbirinden ayrılan bu kazalar 1574’te ikinci kez birleştirildiyse de 1579’da yeniden ayrıldı. 1583’te Mahrusa-i Galata ayrı bir mevleviyet olurken, Havass-ı Refia adı verilen Eyüp de Silivri, Çatalca ve Marmara Ereğlisi’ni kapsayan ayrı bir mevleviyet durumuna getirildi. Ayrıca, Ha­vass-ı Refia, Galata ve Üsküdar kadılıkları­na da Bilâd-ı Selâse dendi.

Eyüp kadılığıyla yürütülen yazışmaların “Havass-ı Refia Kadısı Mevlânâ…” biçimin­de başlaması kuraldı. Havass-ı Refia kadısı­nın Çatalca’da bir naibi, Çekmeceler, Hadımköy, Terkos ve Uzunova nahiyelerinde de kenar naipleri vardı. 18. yüzyılda bir süre Havass-ı Refia’nın sınırlan, Midye ve Bur- gaz’ı da içine alacak biçimde genişletildi. Havass-ı Refia kadısı, İstanbul kadısına tanınan yetkilerle kol gezer, çarşı ve pazarı denetler, disiplin cezası uygulardı. Buyru-. ğunda ocaktan görevlendirilmiş yeniçeriler bulunurdu. Önceleri 500 akçe gündelikli bir kadılık olan bu görev için 1908’den sonra aylık kondu. Havass-ı Refia kadılığı bir mahreç mevleviyetiydi ve bu göreve atama Süleymaniye ve Darülhadis müderrisliğin­den yapılıyordu. Bir yıl mansıb, bir yıl paye süresinden sonra Bilâd-ı Hamse mevleviye- tine yükseliniyordu. Havass-ı Refia öbür mevleviyetler gibi 1924’te kaldırıldı. Havass-ı Refia nedir konusunda bilgi verdik.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.