Havan Nedir

Havan Nedir

Havan, taneli yiyecek, baharat ya da ilaç gibi maddeleri döverek ezmek ya da toz haline getirmek için kullanılan, kalın çeperli ve ağır bir çukur kapla, havan eli denen bir tokmaktan oluşan el aleti. Sözcük Farsça- dan Türkçeye oradan da bütün Balkan dillerine geçmiştir.

havanÇoğunlukla taştan, ağaçtan, porselenden ya da metalden yapılmakla birlikte, sert plastikten olanları da vardır. Evlerde pirinç, ağaç ya da mermer havanlar yaygındır; eczanelerde daha çok porselenden küçük boylu havanlar kullanılır. Eczacı havanları­nın, dövülen karışımın başka bir yere kolay­lıkla aktarılması için gaga biçiminde bir de ağzı olur.

Havanın bilinen en eski örnekleri Hititler ve Urartulardan kalmadır. İslam metal sa­natında Karahanlı ve Büyük Selçuklu dö­nemlerinden beri havan üretilmektedir. Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar da ha­vanda geleneksel biçimleri sürdürmüşlerdir. Çoğu silindir biçiminde olmakla birlikte köşeli ve kulplu havanlar da vardır. Birço­ğunun dış yüzü kabartma rozetler ve hayvan figürleriyle bezelidir. Son dönem Osmanlı havanları genellikle silindir biçiminde ve bezemesizdir. 19. yüzyıldan sonra dövme işi için daha gelişmiş araçlar kullanılmaya baş­lamışsa da, halk arasında ve eczacılıkta havandan hâlâ yararlanılmaktadır. Havanın daha büyük türlerine dibek ve soku denir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.