Hava Su ve Toprak Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir kısaca özet

Canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için hava, su ve toprak mecburi ihtiyaçlardır. Ancak bunlar gittikçe daha fazla kirlenmektedir. İnsanlar bunlara gereksinim duymakta fakat bir yandan da kirletmektedir. Hava, su ve toprak kirliliği insanlar tarafından nasıl kirletilmektedir, bunun nedenleri nelerdir?

heyelan

Hava kirliliği insanlar tarafından veya doğal faktörler tarafından oluşturulabilmektedir. İnsanlar tarafından kullanılan bazı maddeler ve üretilen araç ve gereçler havayı kirletmektedir. Örnek vermek gerekirse taşıt kullanımı sırasında oluşan egzoz gazları havaya salınmaktadır ve bu durum hava kirliliğine neden olmaktadır. Parfümler yine insanların kullandığı maddelerdir ve bunlar da hava kirliliğine sebep olmaktadır. Sanayi üretimi, enerji santralleri, çöp yok etme tesisleri yine atık maddelerle havayı kirleten mecralar olarak gösterilebilir. Isınmak için kullandığımız kömür, tarım ürünleri yetiştirmek için kullandığımız ilaçlar bile havayı kirletmektedir. Havayı kirleten bu gibi yapay sebeplerin yanı sıra doğal sebepler de vardır. Ancak bunlar zaten doğanın dengesi içerisinde gerekli şeylerdir. Örneğin oksijenli solunum yapan canlılar havadan oksijen alıp geriye karbondioksit vererek havayı kirletirler fakat bu karbondioksit doğadaki karbon döngüsüne katılarak doğanın işlemesini sağlar. Yani hava kirliliğini önleme için insanların yapay olarak sebep olduğu kirlilikler önlenmelidir. Doğal kirlilikler zaten doğanın gereğidir. Bu durumda fabrika bacalarını filtrelendirmek, motorlu taşıtları az kullanmak (toplu taşıma kullanmak), çevreye saygılı motorlar üretmek ve kullanmak, kömür gibi yakıtlar yerine doğal gazı tercih etmek hava kirliliğini en aza indirecek bazı önlemlerdir.

Suyun kirlenmesi insan nüfusunun artması ve sanayileşme ile yakından ilgilidir. Oksijen ve mineral zenginliği azalan su kirli su olarak nitelendirilebilir. Canlılar suyu direk olarak vücutlarında kullandıkları için su kirliliğinin etkileri direk olarak canlı hayatlarına yansımaktadır. Artık maddelerin depolanması, insan nüfusunun artması, arıtma tesislerinin varlığı, altyapı sistemlerinin doğruluğu su kirliliğini etkileyen parametrelerdir. Hava kirliliği de dolaylı olarak su kirliliğine neden olabilmektedir. Havaya karışan zararlı gazlar yağmur ile sulara ve toprağa karışmaktadır. Yer altı sularından beslenen barajlar da bundan etkilenmektedir. Dolayısıyla su kirliliği hava kirliliği önlenerek önlenebilir. Asit yağmurlarından kaçınmak için hava kirliliği için alınan tüm önlemler uygulanabilir. Atık suları arıtmak için tesisler kurulabilir, çöplerin uygun biçimde imha edilmesi sağlanabilir, suya yabancı madde atmaktan kaçınılabilir, su israfının önüne geçilebilir.

Toprak kirliliği hava ve su kirliliğine göre anlaşılması daha zor bir kirlilik çeşididir. Bunu ölçmek çok zordur. Örneğin dünyanın en kirli toprağının nerede olduğu muammadır. Toprak kirliliği de hava ve su kirliliğinden etkilenmektedir. Bu sebeple sanayinin ve tarımın en çok gelişmiş olduğu bölgelerde toprak kirliliğinin de en üst düzeyde olduğu söylenebilir. İnsanlar tarafından kullanılan kimyasallar (tarım ilaçları, havadan yağan asit yağmurları, su kaynaklarına dökülen atıklar) toprağı kirletmektedir. Çürükçül bakterilerin toprak içinde yaşadığı ve toprak içerisindeki her şeyi toprağa çevirdikleri bilinmektedir. Ancak bu denli atık karşısında yetersiz kalmaktadırlar. Toprağın korunmasına katkıda bulunmak için tarım ilaçları doğal maddelerden üretilmelidir, kimyasal kullanımına kriterler getirilmelidir, tarım işçileri toprak kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidir, çöplerin yok edilmesinde toprağa gömmekten çok yakma işlemi tercih edilmelidir,  yeşil alanlar arttırılmalıdır.

Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için neler yapmak gerekir ve hava, su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir sorularının cevabına bu yazıda yer verildi. Siz de konu ile ilgili önerilerinizi ve eklemek istediklerinizi yorum bırakarak paylaşabilirsiniz.

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.