Hasan Mazhar Paşa

Hasan Mazhar Paşa Kimdir

Hasan Mazhar Paşa (d. 1845, İstanbul – ö. 31 Aralık 1920, İstanbul), Türkiye’de mo­dern anatominin kurucusu olan hekimdir. 1869’da yüzbaşı rütbesiyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi. Hay­darpaşa Askeri Hastanesi’nde iki yıl staj yaptı. 1871’de Paris’e giderek Paris Tıp Fakültesi’nde anatomi ve cerrahi öğrenimi gördü. 1874’te İstanbul’a döndü, Haydarpa­şa Askeri Hastanesi’nde cerrahlığa atandı. Askeri Tıbbiye’de de ilm-i teşrih ve ilm-i ensac (anatomi ve histoloji) muallim muavi­
ni olarak görevlendirildi.

hasanmazharpasa

1875-78 arasında Sırp ve Karadağ ayaklanmaları ile Osmanlı- Rus Savaşı (1877-78) sırasında çeşitli cephe­lerdeki hastanelerde başhekimlik ve opera­törlük yaptı. 1878’de öğretim görevine dön­dü, 1879’da anatomi muallimliğine yükseldi. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de (Sivil Tıbbi­ye) de anatomi dersleri verdi. A. Jamin’in anatomi kitabını çevirerek İlm-i Teşrih-i Tavsifi (1880-81) adıyla yayımladı. 1883’te kaymakamlığa, 1887’de miralaylığa yüksel­di. 1903’te ferik olan Mazhar Paşa’nın Tür­kiye’deki ilk topografik anatomi kitabı olan İlm-i Teşrih-i Topografi (2 cilt, 1908) adlı yapıtını İlm-i Teşrih-i Tavsifi (Yusuf Rami ile, 1909-10) izledi. Tarihsiz olarak yayımlanan Mebhasii’l-Asab yapıtıyla Türk tıp yazı­nı çağdaş anatomi bilgilerini içeren bir anatomi külliyatı kazandı. Mazhar Paşa bu yapıtlarında Arapça sözcükleri Farsça ku­rallarla birleştirerek oluşturduğu anatomi terimlerini kullandı. Bu yöntem eleştirilse de Hasan Mazhar Paşa’nın anatomi kitapları 1927’ye değin tıp fakültesinde okutuldu.

İlk Türkçe tıp sözlüğü Lugat-ı Tıbbiye’nirı (1873) hazırlanmasında da görev alan Maz­har Paşa, Askeri Tıbbiye’de derslerin Türk­çeleştirilmesi için yoğun çaba harcadı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra bir süre Askeri Tıbbiye nazırlığı yaptı. 1909’da Askeri ve Sivil tıbbiyeler birleştirilip Tıp Fakültesi kurulduğunda emekliye ayrılan Hasan Mazhar Paşa, fahri müderris olarak, fakültedeki anatomi hocalığını ömrünün so­nuna değin sürdürdü. Hasan Mazhar Paşa Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.