Hasan İzzettin Dinamo Kimdir

Hasan İzzettin Dinamo Kimdir, Hasan İzzettin Dinamo Kitapları, Hasan İzzettin Dinamo Hayatı Hakkında Bilgi

Dinamo, Hasan İzzettin (d. 1909, Ahan- da köyü, Akçaabat, Trabzon – ö. 20 Haziran 1989, İstanbul), şair ve romancı. Babasının I. Dünya Savaşı’nda şehit düşmesinden son­ra Darüleytam’a yerleştirildi; 17 yaşına de­ğin orada kaldı. 1931’de Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Malatya ve Adıyaman’da iki yıl ilkokul öğretmeni olarak çalıştı.

Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne gir­di, ama yasak siyasal eylemlere katılmakla suçlanıp dört yıla hüküm giyince (1935) yükseköğrenimi yarıda kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra yaşamını kazanmak için kitapları, çocuk kitapları yazdı; gazetelere tefrika romanlar hazırladı. 6-7 Eylül Olayla- n’ndan sonra gene tutuklandı; altı ay hapis yatıp, suçsuz görülerek salıverildi. İlk şiiri Giresun’da İzler dergisinde yayım­lanan (1925) Dinamo, daha sonra Servet-i Fünun (1928) ve .

Sivas’ta Adım (1930) dergilerinde yazdı. İlk şiirlerinin ve düzyazı­larının bir bölümünü arkadaşları Vehbi Cem (Aşkun) ve Mehmet Cevat (Cevdet Demiray) ile birlikte çıkardığı Adsız Kitap’ ta (1931) topladı. Başlangıçta Hecenin Beş Şairi’nin, özellikle de Faruk Nafiz Çamlı- bel’in etkisindeydi. Daha sonra serbest ölçüye geçti. 1937’de yayımladığı Deniz Feneri’ndeki şiirler hapishanede yazılmıştı. Dinamo’nun şiirleri anlatım yönünden Nâ­zım Hikmet’in çalışmalarını anımsatır. Zen­gin bir çağrışım düzeniyle doğayı ve yaşa­mın çeşitli kesitlerini vermeyi, bir yandan da temeldeki toplumsal gerçeği kavramak ister.

Gençlik ürünleriyle Nurullah Ataç’m dikkatini çekmiş, Yeni Yol, İnsan, Ses, Yeni İnsanlık, Yeni Edebiyat, May, Papirüs, Sanat Emeği, Edebiyat Cephesi dergilerin­de; Cumhuriyet, Vatan, Politika gazetele­rinde şiir, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları yayımlamıştır. Şiirlerini uzun süre kitap olarak yayımlamamıştır. Kurtuluş Savaşı’nı konu alan Kutsal İsyan (1966-67, 8 cilt; ös 1990, 5 cilt) adlı romanı ilgi uyandırmıştır. Konu olarak Kurtuluş Savaşı sonrasını ele aldığı Kutsal Barış (1972-76, 7 cilt, 1988, 4 cilt) Dinamo’ya 1977’de Orhan Kemal Ro­man Armağanım kazandırmıştır.

ÖBÜR ÖNEMLİ YAPITLARI. Şiir. Karacaahmet Senfonisi (1960), Mapusanemden Şiirler (1974), Sürgün Şiirleri (1975), Gecekondumdan Şiirler (1976), Tuyuğlar (ös 1990). Roman. Ateş Yıllan (1968), Savaş ve Açlar (1968), Öksüz Musa (1973), Türk Kelebeği (1981), Anadolu’da Bir Yunan Askeri (1988). Anı. 6-7 Eylül Kasırgası (1971).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.