Hasan Büzürg Kimdir

Hasan Büzürg Hayatı, Hasan Büzürg Kimdir

Hasan Büzürg, şeyh hasan olarak da bilinir (ö. 1356, Bağdat), Celayirliler hane­danının kurucusu ve ilk hükümdarı. İlhanlı hükümdan Argun’un torunu oldu­ğu için, hükümdar Ebu Said Bahadır Han döneminde yüksek görevlere getirildi.

Ebu Said’in 1325’te Hasan Büzürg’le karısı Bağ­dat Hatun’a âşık olup onunla Cengiz Yasası gereğince evlenmek isteyince, Hasan Büzürg’ün Ebu Said’le arası açıldı. 1332’de Ebu Said’i öldürmeye kalkışmakla suçlana­rak ölüm cezasına çarptırıldıysa da Argun’la akrabalığı yüzünden bağışlandı ve Kemah’a sürgüne gönderildi. Ertesi yıl Ebu Said tarafından Timurtaş’m yerine Anadolu ge­nel valiliğine getirildi. Ama görev yerine gitmeyerek kendisine vekil olarak Eretna’yı seçti. Ebu Said’in 1335’te ölmesinden sonra Moğolların Celayir ve Oyrat boyları arasın­daki iktidar mücadelesinde etkin rol aldı. Musa adlı bir emiri tahta çıkararak yönetimi eline geçiren Oyrat boyundan Ali Padişah’ı yenerek, Celayirliler hanedanını kurdu (1336) ve Tebriz’i başkent edindi. Ardın­dan, Horasan emirlerince yeni han ilan edilen Toga Timur’u ve ona bağlılığını açıklayan Musa’yı yendi (1337). Bununla birlikte, iki boy arasındaki mücadele sürdü ve Hasan Büzürg, Timurtaş’ın oğlu Küçük Hasan karşısında yenik düştü. 1340’ta Kü­çük Hasan’a karşı güçlü bir destek olarak gördüğü Cihan Timur’a bağlanarak Bağdat’a yerleşti. Kısa süre sonra da bağımsızlığı­nı ilan ederek Bağdat’ta hüküm sürmeye başladı. Ölümünden sonra yerine oğlu I. Üveys geçti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.