Has Oda Nedir

Has Oda Özellikleri Nelerdir, Has Oda Nedir

Has Oda, hane-i has olarak da bilinir, Osmanlı sarayında enderun olarak bili­nen iç bölümün en önemli dairesidir. Burada padişahın günlük hizmetini görenlere de has odalılar denirdi.

Has Oda’nın alt birimlerden seçilerek alı­nan 32 kişilik bir kadrosu vardı. Amiri has odabaşı idi. Teşrifatta ondan sonra sırasıyla silahtar, çuhadar, rikâbdar ve tülbent gulamı ile miftah gulâmı gelirdi. Has odabaşı, silahtar, çuhadar ve rikâbdar arz ağaları arasında yer alırdı. Has Oda ağaları, padişa­hın sarayda en çok güvendiği, günlük yaşa­mını paylaştığı görevlilerdi. Has odalılar “ağa”, “eski” ve “acemi” sınıflarına ayrılır­dı. Bu sınıflarda boşalma olduğunda, Hazi­ne ve Kiler-i Hassa odalarından güğümcübaşı, peşkir ağası; Seferliler Odası’ndan da çamaşırcı ve hamamcıbaşılar terfi ederek Has Öda’ya geçerlerdi. Bunun için özel bir tören yapılırdı. Has Oda acemileri gılman, huddam ve içoğlanı sanlarıyla anılırdı.

Has odalılar, Hırka-i Saadet Dairesi’nin bakım ve korumasından sorumluydular. Hırka-i Saadet Dairesi’nin altındaki ve ya­nındaki dört odadan oluşan bölümde kalır­lardı. Has Oda eskilerinin başlıcaları hünkâr müezzini, hünkâr yazıcısı, başçuhadar, sarıkçıbaşı, kahvecibaşı, tüfekçibaşı ve ber- berbaşı idi. Padişahın giyimine yardımcı olmak ise doğrudan has odabaşı ile buyru- ğundaki gılmanların göreviydi. Gündelikleri

Enderun Hazinesi’nden (İç Hazine) ödenen has odalılara ayrıca bayramlarda bahşiş ve­rilirdi. Yemekleri saray mutfağından çıkar, giyim masrafları Enderun Hazinesi’nden karşılanırdı. Has odabaşı ve öbür arz ağa­ları vezirlik alarak taşra hizmetlerine çıkar, eskiler müteferrika, gılmanlar da çaşnigir olurdu. Saraydaki üç hazineden biri olan Has Oda Hazinesi’nde padişaha ait değerli eşya saklanırdı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.