Halk Bankası Personel Alımı Şartları

Halk bankası personel alımı 2013, Halk bankası personel alım şartları ve tarihleri 2013

Halk Bankası bu sene yapılacak olan personel alımlarına başladı. Sınava katılma koşulları ve adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Herhangi bir nedenle kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak
 • Tecil edilmiş olsalar bile kasten bir suç işleme, ağır hapis cezasına çarptırılmış veya 6 aydan fazla hapis cezası alıp aftan yararlanmış olsalar da rüşvet almak veya vermek, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik yapmak, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırmak, alım- satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak gibi suçların herhangi birinden hüküm giymemiş olmak.
 • Doğum tarihinin 01.01.1983 tarihli veya bu tarihten daha ileri bir tarihte doğmuş olmak.

İç Kontrolör Yardımcılığı İçin

 • halk bankasi
 • Ekonomi(iktisat), İşletme, Maliye, Kamu yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili öğrenim süresi 4 yıl olan diğer üniversite bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış yabancı ülkelerdeki eşitlerinden ve Türkiye’deki eşitlerinden mezun olmak veya sözlü sınav yapılacağı zaman mezun olduğunu gösteren belgeyi getirmesi koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak.
 • Bu koşullar dahilinde Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya son sınıf öğrencisi olmak.
 • Ayrıca üniversite ve fakültelerinde herhangi bir Mühendislik bölümünden 4 yıl süreyle eğitim aldıktan sonra mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans yapmış olmak.

Bilgi Sistemleri İç Kontrol Yardımcılığı İçin

Matematik, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde veya yetkili makamlarca tanınmış yabancı ülkelerdeki ve Türkiye’deki eşitlerinden 4 yıllık eğitim süresi sonunda mezun olmuş veya sözlü sınav sırasında mezuniyet belgesini yanında getirme koşulunu kabul edecek son sınıf öğrencisi olmak,

Uzman Yardımcılığı İçin

 • Öğrenim süresi 4 yıl olan, üniversite veya fakültelerin herhangi bir bölümünden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış yabancı ülkede ve Türkiye’deki eşitlerinden herhangi birinden mezun olmuş veya sözlü sınav sırasında mezuniyet belgesini yanında getirmek koşulunu kabul eden son sınıf öğrencisi olması,
 • Görevini sürekli icra etmesini engelleyecek vücut sakatlığı ya da herhangi bir vücut veya akıl rahatsızlığı bulundurmamak, giriş sınavını kazandıktan sonra da verebileceği, Türkiye’nin neresi olursa olsun görev ve seyahat yapmaya engeli olmadığını gösteren tam teşekküllü bir sağlık kurumundan rapor alınması,
 • Mecburi çalışma yükümlüğünün olduğu herhangi başka bir kurumun bulunmaması,
 • Erkek adaylarda askerliği yapmış olmak, yapmadıysa tecilini en azından 31.12.2013 tarihine kadar ertelemiş olmak,
 • Sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından yapacağımız inceleme sonucunda mesleğe uygun bulunmak,
 • Daha önceden Türkiye Halk Bankası A.Ş. de İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı’na girilmemesi gerekli koşullar arasındadır.

2 yorum

 1. sizinle.beraber.çalışmak.istiyorum.ilgilenirseniz.sevinirim.daha.önce.kuryenet.firmasında.çalıştım.gelen.kartların.dağıtımını.yaptım.yüzde.elli.engelli.durumum.var.raporluyum.ortaokul.mezunuyum.enkısa.zamanda.haber.verirseniz.sevinirim.alibeyköy.eyüp.tarafında.oturuyorum.cep.05398204162

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.