Gülnar Nereye Bağlı

Gülnar Nereye Bağlı, Gülnar Nerede

Gülnar, Akdeniz Bölgesi’nde, Mersin iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçü­mü 2.079 km2 (1986) olan Gülnar ilçesi kuzey ve kuzeydoğuda Mut, doğuda Silifke ilçeleri, güneyde Akdeniz ve Aydıncık ilçe­si, batıda Bozyazı ve Anamur ilçeleri, kuzeybatıda da Karaman iliyle çevrilidir.

Taşeli Platosunun orta kesiminde yer alan ilçe topraklan, kıyıdaki ova kesimiyle bunun ardındaki dağlardan oluşur. İlçe topraklarını Taşeli Platosu üzerinde yükse­len Akçalı Dağları engebelendirir. Sedir ormanlarıyla kaplı olan bu dağlar, Akde­niz’e doğru akan ve ilçe sınırları dışında Göksu’ya katılan kısa ve hızlı akışlı akarsu­larla parçalanmıştır. Bu akarsulardan en önemlisi, denize dökülmeden önce yatağı­nın iyice genişlemesiyle bir kıyı ovası oluştu­ran Sipahili Deresidir.

Gülnar, Mersin ilinin gelişen tarım merkezle­rinden biridir. 1960’ların ikinci yarısından sonra Anamur-Silifke karayolunun açıl­ması ve sulamanın getirdiği verim artışı, ürün çeşitlenmesiyle birlikte ekonomik de­ğeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini ve ilçenin pazara açılmasını sağlamıştır. Kıyı kesimindeki Ovacık, Türkiye’nin en mo­dern seralarının bulunduğu ve turfan­da sebzelerin en erken yetiştiği yöreler­dendir. Burada yetiştirilen başlıca tur­fanda sebzeler domates, kabak, fasulye, dolmalık biber ve patlıcandır. Turfanda üzümün de yetiştirildiği kıyı kesiminin öteki önemli ürünleri yerfıstığı, muz ve turunçgil­lerdir. Bu kesimde yapılan bitkisel üretim, tümüyle İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin gereksinmesine ve ihracata yöne­liktir. Doğal yapının elverişsizliği nedeniyle ekonomik olanaklan daha az olan iç kesim­de yaşayan halk geçimini bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılıktan sağlar. Yayla bağcılığının yapıldığı bu kesimde buğday ve nohutla az miktarda mercimek, arpa, elma, badem ve antepfıstığı da yetiştirilir. 1984’te ilçenin üzüm üretimi 33.237 tondu. İç kesimde ayrıca koyun ve kıl keçisi yetiştiri­lir, arıcılık yapılır. Mollaömeri, Zeyne ve Pembecik ormanlan ormancılık bakımından önem taşır. İlçenin imalat sanayisi, un değirmenleri ve hızar atölyelerinden oluşur. Köylerde el tezgâhlannda yapılan dokuma­cılık yaygındır. Turizm Akdeniz kıyılarında­ki uzun plajlarda giderek gelişmektedir. İlçe topraklarında demir yatakları vardır.

Yöre, 19. yüzyıl sonlannda Adana vilaye­tinin İçel sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Eskiden Gilindire’de (bugün Aydıncık) olan ilçe merkezi 1923’te Anay- pazarı’na (bugün Gülnar) taşındı. Aydıncık 1987’de Gülnar’dan ayrılarak ilçe yapıldı.

Gülnar kasabası, çam ormanlarının kapla­dığı tepelerle çevrili yüksek bir düzlükte kuruludur. Kasabanın nüfusu yayla mevsi­minde bir kat artar. İlçenin Akdeniz kıyıla- nndan Antalya-Mersin karayolu geçer. Gülnar bu yolla il merkezi Mersin’e 129 km uzaklıktadır.

Gülnar Belediyesi 1914’te kurulmuştur. Gülnar Hakkında Bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.