Gözaltı nedir Gözaltına alınma nasıl olur

Gözaltı ne demek, Gözaltına alma işlemi nedir

Gözaltı, sanık olarak yakalanan bir kimse­nin yargıç önüne çıkarılıncaya değin güven­lik güçlerinin gözetimi altında tutulması. Adli soruşturmanın güvenlik içinde yürütül­mesini amaçlayan bir önlemdir. Kural ola­rak yargıç kararına dayanması gereken bu uygulamaya, yasayla koşulları belirlenmiş suçüstü durumunda ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yargıç kararı olmadan da başvurulabilir. Gözaltına alınan kimse çok kısa bir süre için de olsa özgürlüğünden yoksun kılınmış olur. Ama tutuklu ya da hükümlü olmadığından tutuk­evine ya da cezaevine konamaz; salıverilinceye ya da tutuklanmasına karar verilin­ceye değin kolluğun bu iş için ayırdığı ve “nezarethane” adı verilen yerde alıkonur. Gözaltına alınan kimseye uygulanacak sınır­lamalar gözaltına almanın amacını aşacak yoğunlukta olmamalıdır. Ceza Muhakeme­leri Usulü Kanunu’nda (CMUK) yapılan 1.12.1992 tarihli değişiklikle, gözaltına alı­nan kimsenin en geç 24 saat, toplu olarak işlenen suçlarda da en çok 4 gün içinde yargıç önüne çıkarılması öngörülmüştür. Toplu suçlarda gözaltı süresi, savcının isteği üzerine yargıç tarafından 8 güne kadar uzatılabilir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ nin görev alanına giren suçlarda ise, gözaltı süresi 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda da en çok 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süreleri geçirmek ya da haklı görülemeye­cek gecikmelere meydan vermek Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesinde düzenlenmiş olan özgürlüğü sınırlama suçunu oluşturur. Gözaltı nedir …

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.