Girişimcilik Haftası İle İlgili Yazı

Girişimcilik Haftası Hakkında Bilgi, Girişimcilik Haftası İle İlgili Yazılar

Girişimcilik Haftası

(Mart Ayının İlk Haftası)

Bir şeyler yapmaya başlayan insana girişimci denir. Girişimci; yapmaya başladığı işin sonunda zarara girmeyi, başarısız olma­yı göze alarak düşüncelerini gerçekleştirmeye çalışır. Girişimcilik için fikir üretmek, yenilik yapmak veya bir konuda geliştirmeler yapmak gerekir. Girişimcilik; zarara girmeyi ve başarısız olmayı, fırsatları kovalamayı, düşüncelerini hayata geçirmeyi, yenilik yapmayı, grupla çalışmayı gerektiren bir süreçtir.

girimsicilikhaftasi

Girişimci, yeni fikirler üretebilen, bu fikirlerini bilim ve araştır­malarla destekleyen, iş birliğine önem veren bir insandır. Yaşadığı hayata kendisi de bir şeyler verir, Hayatının daha güzel, anlamlı ve yararlı olabilmesi için fikirler üretir. Girişimci bir insan, hayatın dura­ğan olmadığını, sürekli değiştiğini fark eder. Bu değişimi yakalayabilmek ve hem kendisine hem de topluma daha iyi bir yaşam su­nabilmek için çalışmalar yapar. Bunları gerçekleştirirken yeni dü­şünceler üretir, risk alır, takım olarak çalışmayı becerebilir.

Girişimcilik mutlaka yeni bir ürünü ortaya çıkarmak için çalış­malar yapmak değildir. Eskiden beri yapılan bir işi daha iyi, da­ha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuza yapmak da girişimciliktir, Kı­saca girişimci insan, mevcut yaşamı daha iyi ve yaşanabilir yap­mak için çalışmalar yapan insandır, diyebiliriz,

Ülkemizin ekonomik yönden kalkınması, insanlarının kazanç­ları yüksek olması, işsizliğin sona ermesi için girişimci ve yenilikçi in­sanlara ihtiyacı vardır, Öğrencilere henüz ilköğretim çağındayken girişimci olmanın toplum ve ülke kalkınmasındaki önemi kavratılmalıdır. ilköğretimde verilen bu kazanımların ileriki yıllarda da devam ederek toplumun kendine güvenen, atılımcı ve katılımcı bireylerden oluşması için çalışmalar yapılmalıdır.

Ekonomik büyümeyi başaran ülkeler bunu gerçekleştirirken öncelikle endüstriyel yapılarını iyileştirip rekabet güçlerini arttır­mışlardır. Ekonominin büyümesinin hızlanması ve insanların ka­zançlarının artması için ekonomik yapının girişimciliğe ve yeniliğe açık olması gerekmektedir.

Girişimcilik Haftası kutlanırken öğrencilere girişimli olmanın özelliklerini anlatan resim, film ve slaytlar gösterilir. Kompozisyon­lar okunur. Okula afiş ve yazılar asılır. Çevrede girişimci kişiliğe sa­hip iş adamları okula çağrılarak konferans vermeleri sağlanır.

Girişimci bir insanın özellikleri şunlardır:

 1. Hızlı düşünme
 2. Belirsizlik anında, hızlı karar alma
 3. Kararlı ve azimli olma
 4. Güçlü bir sezgiye sahip olma
 5. iyi bir gözlemci olma
 6. Hayal gücü yüksek olma
 7. Kaynaklara ulaşabilecek araçlara sahip olma
 8. Kaynakları iyi yönetebilecek, özellikle insanlarla iletişim kura­rak onları yönlendirecek düşünce ve yargılama gücüne sahip olma
 9. Olaylara çok yönlü bakarak düşünme ve sorunlara farklı çözümler üretebilme
 10. Bağımsız düşünebilme
 11. Olaylar karşısında kendine güvenen, esnek, yaratıcı, da­yanıklı ve ısrarcı olma
 12. Çevresinde bulunan insanları, yeniyi kabul etme konu­sunda ikna etme gücüne sahip olma

Okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz, öğretmenle­rin elindeki en kutsal emanetlerdir. Bu öğrenciler, ileride ülkenin ka­derinde söz sahibi olacak insanlardır, Girişimci bir insan olmayı onlara öğretmek, onlarda var olan girişimciliği daha da bilinçli ola­rak ileri safhalara taşımak, eğitim sistemimizin sorumluluğu olmalıdır,

Girişimcilik Haftası ile ilgili yazı ve Girişimcilik Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.