Finans Uzmanlığı Nedir

Finans Uzmanlığı Hakkında Bilgi, Finans Uzmanlığı Nedir

Globalleşmenin egemen olduğu günümüz şartlarında piyasa ve ekonomiler hızlı bir şekilde gelişip entegre olurlar. Tüm sektörlerdeki firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakları değerlendirerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bir Finans Uzmanı ne yapar?

– Kredi isteminde bulunan firmaların finansal tablolarının (mali tablolarının) analizini yapar,

– Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kâr elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,

– Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,

– Firmanın likidite politikası dâhil finansal planlamasını yapar.

Bir Finans Uzmanı ne gibi özellikler taşımalı?

– Üst düzeyde genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,

– Mali konulara ilgi duyan,

– Durumu iyi analiz edip, doğru karar verebilen, uzak görüşlü,

– Tertipli ve düzenli çalışabilen,

– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki üniversitelerde okutulan finans dersleri en genel anlamda aşağıdaki gibidir;  

-Finansal Yönetim

-Finansal Analiz

-Uluslararası Finans

-Mali Tablolar Analizi

-İşletme Finansı

-Bankacılık

-Banka İşletmeciliği

-Sigorta İşletmeciliği

-Sigortacılık

-Yatırım Projeleri Analizi

-Sermaye Piyasası Analizi

-Portföy Yönetimi

-Finansal Serbestleşme ve Finansal Krizler

-Çalışma Sermayesi Yönetimi

-Yeni Finansal Teknikler

-Finansal Ekonometri

-Finansta Güncel Konular

-Finans Seminerleri

Ayrıca bu dersler dışında konuyu destekleyen muhasebe ve iktisat dersleri de vardır.Bu derslerin tamamı size teorik finans konusunda derinlemesine bilgi verir. Hatta uygulamaya dönük olanlarda siz bazı pratik bilgiler sağlayabilirler. Bu dersleri almış olmak sizi iyi bir finans uzmanı yapmaz.

Haugen’in Portföy Yönetimi kitabını okuyanlar kitabın son sayfasında bir süprizle karşılaşırlar. Kitap Good Luck (iyi şanslar) dileyerek bitmektedir. Diğer bir ifade ile anlatılan bütün portföy analiz yöntemlerindenm öte birde şansa ihtiyacınız vardır.  Zaman zaman gazetelerde hiç bilgisi olmadan borsada yatırım yapıp başarı olan insanların hikâyelerini okuyoruz. Pratik bazı devinimler kazanarak yatırım stratejileri geliştirmek başarılı bir finansçı olmanın göstergesi değildir. Hatta başarısız bile adledilebilir.

Finans piyasalarındaki başarıda iyi bir finans uzmanı olmanın anahtarı değildir. Ancak daim bir başarı sağlanmışsa bu durumda başarılı finans uzmanından bahsedilebilir.

     Son olarak iyi bir finans uzman demek;

İktisadi konjonktüre hâkim, piyasanın yönünü soluyabilen ve güçlü içgüdülere sahip kişidir. Bu durumda üstte yazan dersleri okumanın faydası nedir? İşte o dersler kişinin düşünebilme ve muhakeme yeteneğini geliştirerek içgüdüsünü geliştirmeye yarıyorlar. Çünkü diğer iki yetenek: İktisadi konjonktüre hâkim olmak ve piyasanın yönünü soluyabilmek kolay gelişen yeteneklerdir. Ancak içgüdülerin gelişmesi derinlemesine okuma ile mümkün olmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.