Farabi Kimdir Kısaca Hayatı

Ünlü düşünür Farabi Hayatı, Farabi Kimdir Kısaca bilgi veriyoruz.

Farabi kimdir? Gerçek adı “Muhammed bin Tahran bin Uzlug” olup batıdaki kaynaklarda “Alpharabius” olarak geçmektedir. 871 senesinde Türkistan’ın Farab kentinde doğduğu için “Farabi” ismiyle anılmaktadır. Öğrenim hayatına Farab’da başlamıştır. İlköğretimi burada okuduktan sonra medreseyi Rey ve Bağdat’ta okumuştur. Harran’da ise felsefe araştırmaları yapmıştır. Gezimciler okulunun ilkelerini burada tanıştığı Yuhanna bin Haylan ile birlikte yaptığı çalışmalarda öğrenmiştir. Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak bu ilkeleri öğrenmişlerdir. Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu olarak Halep’e gitti. Onun döneminde Buhara, Şam, Bağdat, Harran, Kahire ve Halep gibi kentler ilim açısından en ileri kentlerdendi. Farabi buraları dolaşarak pek çok bilgi edinmiştir. 950 senesinde Şam’da hayata gözlerini yummuştur.

farabiPek çok alanda eserler yazan Farabi, en çok felsefe, mantık, matematik, musiki ve siyaset bilimi alanlarında yazmıştır. İlk öğretmen, yani mualim-i evvel bilindiği üzere Aristo’dur. İslam dünyası, Farabi’nin bu denli ünlü olması dolayısıyla ona muallim-i sani, yani ikinci öğretmen demiştir.

İlimler Farabi’den önce üçüzlü (trivium) ve quadrivium (dördüzlü) olarak iki bölümde incelenmekteydi. Mevcut sınıflandırma buydu. Üçüzlü ilimler nahiv, mantık, beyan gibi ilimlerdi. Dördüzlü ilimler ise matematik, geometri, musiki ve astronomi gibi ilimler girmekteydi. Farabi ise başka bir sınıflandırma yaptı. Fizik, matematik ve metafizik Farabi’nin ilimi üç bölüme ayırma şeklidir. Avrupalı bilginler sonradan onun bu yöntemini benimsemişlerdir.

Farabi’nin En önemli eserleri şöyle sıralanabilir: Et-Ta’limü’ s – Sani ve İhsau’ l – Ulum (İlk İslam Ansiklopedisi), El-Medinetü’ l – Fazıla (Fazilet Şehri Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap), Risale fi Ma’anii’ l – Akl (Aklın Anlamları), İhsa el – Ulum musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı).

Farabi Hayatı Kısaca Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.