Fakir Baykurt Hayatı ve Eserleri

Fakir Baykurt Hayatı Hakkında Bilgi, Fakir Baykurt Eserleri

Fakir Baykurt (d. 1929, Akçaköy, Yeşil­ova, Burdur- Ö. 11 Ekim 1999 Almanya), öykü ve roman yazarıdır. 1950 ve 1960’larda etkili olan köy edebiyat hare­ketinin önde gelen temsilcilerindendir. Altı çocuklu, az topraklı bir köylü ailesinin oğluydu. Gönen Köy Enstitüsü’nde okudu (1948), beş yıl köy öğretmenliği yaptı. 1955’te Ankara Gazi Eğitim Enstitûsü’nü bitirdi; Sivas, Hafik, Şavşat’ta Türkçe öğ­retmeni olarak çalıştı. 1958 Yunus Nadi Armağanı’nı kazanan ilk romanı Yılanların Öcü (1959,1985) nedeniyle bakanlık emrine alındı. 27 Mayıs’tan sonra ilköğretim müfet­tişliğine atandı. 1962’de ABD’de Indiana Üniversitesi’nde ders araçları konusunda eğitim gördü. Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) kuruluş çalışmalarına katıldı ve genel başkanı oldu. ilk öğretmenler boykotu nedeniyle 1969’da bir kez daha açığa alındı, 1971’de de emekliye ayrıldı. 12 Mart müdahalesi sırasında sıkıyönetimce tutuklandı; yargılanması sonucunda 1974’te beraat etti. 1978’de Kültür Bakanlığı danış­manlığı yaptı, ertesi yıl AFC’ye gitti.

fakir-baykurtBaykurt başlangıçta, Orhan Veli’nin Yap­rak dergisini çıkardığı dönemdeki tavrını izleyen, ama içerik yönünden Anadolu ger­çeklerine yönelen şiirler yazdı. Bu sıra­da kamuoyunun dikkati köy sorunlarına çevrilince, 1950’den sonra öyküye, daha sonra da romana yöneldi. Ona göre öykü, yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renklerim, özelliklerini içermeli, az da olsa “belge işlevi” yüklenmeliydi.

Fakir Baykurt Eserleri Hakkında Bilgi

İlk yapıtı Çil­li’ den (1955) başlayarak Efendilik Savaşı (1959, 1980), Cüce Muhammet (1964), Anadolu Garajı (1970, 1984), İçerdeki Oğul (1974) gibi kitaplarında topladığı öykülerin­de kesitleri değil, geniş açılımları; bir anın olayını değil, geniş dönemlerin olayını işle­di. Yılanların Öcü (1959), Irazcanın Dirliği (1961, 1985), Onuncu Köy (1961), Tırpan (1970) gibi romanlarında köylü yaşayışım halkçı ve devrimci bir açıdan ele aldı. Köylünün bilincinde ve bilinçaltındaki istek­leri, tepkileri, çelişkileri yansıtmayı bir görev olarak gördü. Tırpan’la 1970 TRT ve 1971 Türk Dil Kurumu ödüllerini, Can Parası ile (1973) 1974 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Kara Ahmet Destanı’yla 1978 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı. Öteki yapıtları arasında Kaplumbağalar (1967), Amerikan Sargısı (1967), Köy göç ti­ren (1973), Yayla (1977,, 1982), Yüksek Fırınlar (1983), Koca Ren (1986) adlı ro­manları ile Karın Ağrısı (1961), Onbinlerce Kağnı (1971, 1980), Gece Vardiyası (1982), Barış Çöreği (1982), Duisburg Treni (1986) sayılabilir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.