Ezan Nedir

Ezan nedir, Ezan hakkında bilgi

Ezan, İslam dininde namaz için yapılan çağrıdır. Geleneksel kabule göre ezan, hicretten (622) sonra okunmaya başladı. Kentteki Müslümanların her namaz vaktinde kendiliğinden camide toplanması zorlaşınca Hz. Muhammed belirli bir çağrı biçimi saptan­ması için Müslümanlarla görüştü. Ateş yak­mak, çan ya da boru çalmak, bayrak asmak gibi öneriler kabul görmedi. Sonunda ensardan (Hz. Muhammed’in Evs ve Hazrec kabile­lerinden olan yardımcıları) Abdullah bin Zeyd kendisine düşünde öğretilen ezanı anlatınca, bu çağrı biçimi bütün Müslümanlarca benimsendi. Hz. Muhammed’in buy­ruğuyla ezanın sözleri Bilal-i Habeşi’ye öğretildi. Bilal yüksek bir yerde bu sözleri okuyarak Müslümanlan namaza çağırmaya başladı.

Ezan yedi temel cümleden oluşur :

1) Allahu ekber (Allah büyüktür),

2) Eşhedu en lâ ilahe illallah (Tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur),

3) Eşhedu enne Muhammeden resulullah (Tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir),

4) Hayya ale’s-salat (Namaza gelin), 5) Hayya ale’l-felah (Mutluluğa ve kurtuluşa gelin),

6) Allahu ekber (Allah büyüktür),

7) La ilahe illallah (Allah’tan başka tanrı yoktur).

Bu cümlelerden ilki dört (Malikilerde iki), öbürleri iki, son cümle bir kere okunur. Sabah ezanında, beşinci cümleden sonra “es-salatu hayrun mine’n-nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) cümlesi iki kez yinele­nir. Şiiler ise beşinci cümleden sonra “Hay­ya ala hayru’l-amel” (Amellerin en hayırlı­sına gelin) cümlesine yer verirler. Safeviler döneminde ezana “Ali veliyullah” (Ali Al­lah’ın velisidir) sözleri de eklenmiştir. Farz namazları için ezan okunması vacib sayılacak kadar güçlü bir sünnettir. Beden ve ruh sağlığı yerinde olan erişkin her mümin ezan okuyabilir. Ezan okuyan kişi­nin (müezzin) abdestli olması ve ezanı yüksek bir yerde okuması gerekir. Ezan genellikle tiz seslerle ve bir oktavı aşmayan bir aralıkta okunur. Ezan müziği İslam dünyasındaki geleneksel müziğin makamla­rı içindedir. Türkiye’de en çok hicaz, saba, hüseyni, uşşak, rast, segah ve hüzzam makamlarında okunur. Bazı besteciler ezanı bestelemişlerse de bunların hiçbiri yaygınlık kazanmamış, ezanın doğaçtan ezgilerle okunması geleneği sürmüştür. Ezan Nedir Kısaca Bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.