Evlilikte Bekleme Süresi

Boşanmalarda Yeniden Evlenmelerde Bekleme Süresi Ne kadar Kaç Gün

Bekleme süresi, Medeni Kanun’a göre, kocasının ölümü, boşanma ve butlan gibi nedenlerle evliliği sona eren kadının yeni­den evlenebilmek için beklemek zorunda olduğu süre. Bu süre kocanın ölümünden, boşanma ya da butlan hükmünden başlaya­rak 300 gündür (Medeni Kanun m. 95). Böyle bir bekleme süresinin yalnız kadınlar için söz konusu olması, evliliği sona eren kadının çocuk doğurması olasılığından kay­naklanmaktadır. Kadın evliliğin sona erme­sinden sonra hemen evlenirse, doğacak çocuğun nesebini belirlemek güçleşir ve hatta olanaksız olabilir. Bu nedenle Medeni Kanun en az gebelik süresi olan 300 günü “yasal bekleme süresi” kabul etmiştir. Yasa “düzgün nesep karinesi”ni koyarken de doğumun 300 günlük bir süre içerisinde olması koşulunu öngörmüştür (MK m. 241). 300 günlük bekleme süresi, kocanın ölümünün, butlan ya da boşanma kararının ertesi günü başlar. Bazı durumlarda bekle­me süresi sona erebilir ya da kısaltılabilir. Örneğin kadının doğurmasıyla süre sona erer. Kadının ya da kocasının kısır olması, kocanın son bir yıl içinde başka kentte ya da yabancı ülkede yaşamış olması gibi hallerde de yargıç bekleme süresini kısaltır.

Bundan başka, Medeni Kanun’un 142. maddesine göre yargıç boşanma hükmünde, kusurlu olan tarafın yeniden evlenebilmesi için bir yıldan az ve iki yıldan çok olmamak üzere bir süre belirler. Bu evlenme yasağı süresine de “yargısal bekleme süresi” adı verilir. Bu koşullar altında boşanmış olan karıkoca, evlenme yasağı süresi içinde bir­birleriyle yeniden evlenmek isterlerse, yar­gıç bu süreyi kısaltabilir.

Türk medeni hukukunda İsviçre medeni hukukundan alınarak kabul edilmiş olan yasal bekleme süresi, şeriat hukukunda da “iddet” adı altında yer almaktaydı. Boşan­ma durumunda bu süre, kadın özgür ise üç ay, cariye ise bir buçuk aydı (iddet-i eşhur). Kocası ölen kadın özgür ise dört ay, cariye  ise iki ay beş gün beklemek zorundaydı (iddet-i vefat).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.