Ev İşçisi Tanımı

Ev işçisi nedir

Ev işçisi, ev içinde, aile üyeleri ya da hısımları arasında ve dışarıdan başka biri katılmaksızın görülen bir işte çalışan kişi. Bu işler genellikle el emeğinin ağır bastığı halıcılık, kilimcilik, dokumacılık gibi el sanatlarını kapsar. Evin atölye biçimine dönüştürülmesi durumunda ev işçisinden söz edilemez.

Ev işçilerinin çalışma koşullarını ve sürele­rini etkin biçimde denetleme güçlüğü, öte­den beri önemli bir toplumsal sorun oluş­turmuştur. Avrupa’da ve özellikle Alman­ya’da ev işçilerinin yararına çıkarılan yasa­larla uygun bir iş güvenliği ortamı sağlama ve ev işçilerini ücret yönünden koruma yoluna gidilmiştir. Türkiye’de ise ev işçileri özel bir yasayla korunmadığı gibi İş Kanunu kapsamına da alınmamıştır. Sosyal Sigorta­lar Kanunu ise “aynı konutta birlikte yaşa­yan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) olan hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaya­rak bu konut içinde yapılan işlerde çalışan­ları” sigortalı saymamıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.